ประกาศวันทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประกาศวันทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567


ประกาศจากโรงพยาบาลเพชรเวช เรื่องวัน และเวลาทําการช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567


ศูนย์ และแผนกที่ ปิดบริการ ช่วงวันหยุดเทศกาล
 

  1. ศูนย์ตรวจสุขภาพ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 - วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567
     
  2. แผนกทันตกรรม วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 - วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567แผนกและคลินิกที่ ปรับเปลี่ยนระยะเวลาลงทะเบียน - บริการ
 

  1. ประกันสังคม วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 - วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ให้บริการ เวลา 07.00 - 17.00 น. (กรุณาลงทะเบียนก่อนเวลา 16.30 น.)
     
  2. พรีเมียม คลินิกวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 - วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ให้บริการ เวลา 08.00 - 17.00 น. (กรุณาลงทะเบียนก่อนเวลา 16.30 น.)
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้