รวมข้อสงสัยแก้ปัญหามือและข้อมือด้วยการผ่าตัด
รวมข้อสงสัยโปรแกรมแก้ปัญหามือและข้อมือด้วยการผ่าตัด

Q : สนใจแพคเกจผ่าตัดแก้ปัญหามือและข้อมือต้องทำอย่างไรบ้าง

 

 

A : หากสนใจแพคเกจผ่าตัดแก้ปัญหามือและข้อมือ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ LINE คลิก เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงแนะนำการเข้ารับบริการตั้งแต่พบแพทย์จนถึงการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด

 

 

 

Q : แพทย์ผ่าตัดต่อมทอนซิล มีท่านใดบ้าง และออกตรวจในวันและเวลาใดบ้าง

 

 

A1 : แนะนำแพทย์เฉพาะทาง 1 ท่าน คือ นพ.ดนัย โชคชัยสกุล จะมีคิวออกตรวจทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-11.00 น. (เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยน)

 

 

A2 : สามารถนัดหมายหรือตรวจสอบคิวแพทย์ได้ที่ LINE คลิก

 

 

 

Q : แพคเกจผ่าตัดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหรือไม่

 

 

A : ก่อนเข้าแพคเกจจะมีค่าพบแพทย์,ค่าตรวจวินิจฉัยเพื่อผ่าตัดและกรณีวินิจฉัยต้องเข้ารับการผ่าตัดจะมีค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด ทั้งนี้หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยเข้าแพคเกจได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

 

 

Q : ก่อนเข้าแพคเกจจะต้องพบแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง

 

 

A : ค่าพบแพทย์ก่อนผ่าตัดประมาณ 800 บาทขึ้นไป ค่าบริการรพ. 200 บาท (ไม่รวมกรณีส่งตรวจอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม) และมีค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดประมาณ 2,000-5,000 บาท

 

 

 

Q : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่นควรทำอย่างไรบ้าง

 

 

A : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่น สามารถนำผลตรวจทั้งหมดมาประกอบพิจารณาการผ่าตัดเพิ่มเติมได้เลย หากแพทย์พิจารณาจากผลเดิมได้ ผู้ป่วยอาจไม่ต้องตรวจรายการอื่น และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก่อนผ่าตัด

 

 

 

Q : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่นมาแล้ว แต่เนื่องจากต้องเดินทางไกล และต้องการทราบผลเบื้องต้นจะผ่าตัดได้หรือไม่ ควรทำอย่างไร

 

 

A : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่น และต้องการทราบผลการผ่าตัดเบื้องต้น สามารถส่งให้ทางโรงพยาบาลเพื่อประสานพยาบาลและแพทย์ประเมินเบื้องต้นก่อนได้ หลังจากนั้นแพทย์จะนัดหมายมาพบแพทย์ตามขั้นตอนอีกครั้ง

 

 

 

Q : พบแพทย์แล้วสามารถผ่าตัดได้เลยหรือไม่

 

 

A : ในกรณีฉุกเฉิน หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าคนไข้ต้องเข้ารับการผ่าตัด สามารถผ่าตัดได้เลย ส่วนในกรณีไม่ฉุกเฉินแพทย์จะนัดหมายอีกครั้งโดยไม่เกิน 1 สัปดาห์ (ทั้งนี้อยู่ที่ความสะดวกของผู้ป่วยและคิวแพทย์ผ่าตัดด้วย)

 

 

 

Q : มีประกันชีวิตสามารถใช้ในแพคเกจนี้ได้หรือไม่

 

 

A : หากมีประกันชีวิตและมีการคุ้มครองการผ่าตัดสามารถเข้าผ่าตัดแพคเกจนี้ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบความคุ้มครองเบื้องต้นก่อนเข้ารับบริการ และในวันที่พบแพทย์เพื่อประเมินการผ่าตัดจะมีการเช็กความคุ้มครองอีกครั้ง

 

 

 

Q : สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่

 

 

A : กรณีสิทธิประกันสังคม สามารถผ่าตัดได้ ซึ่งไม่สามารถเข้าแพคเกจได้ แต่จะต้องเข้าพบแพทย์ตามขั้นตอนประกันสังคม โดยจะต้องเข้าพบแพทย์ทางด้านอายุรกรรมหลังจากแพทย์วินิจฉัยจะส่งต่อแพทย์เฉพาะอีกครั้ง และนัดหมายเข้ารับการผ่าตัด

 

 

 

Q : หากมีสิทธิประกันสังคมแต่ไม่สะดวกรอผ่าตัด และประสงค์จะชำระค่ารักษาตามแพคเกจได้หรือไม่

 

 

A : หากผู้ป่วยประสงค์ผ่าตัดโดยไม่ใช้สิทธิประกันสังคมสามารถเข้ารับบริการได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณาอีกครั้ง และผู้ป่วยจะต้องสละสิทธิ์โครงการประกันสังคมและยินยอมการรักษาค่าพยาบาลตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลที่กำหนดก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 

 

แพคเกจผ่าตัดนิ้วล็อค

 

 

Q : หากมีอาการนิ้วล็อคมาเป็นระยะ ๆ แพทย์จะทำการรักษาแบบผ่าตัดเลยหรือไม่

 

 

A : การรักษาแพทย์จะรักษาระยะที่ผู้ป่วยเป็น และติดตามอาการของผู้ป่วย เช่น การรักษาจะเริ่มตั้งแต่ การรับประทานยาเพื่อลดอาการอักเสบของเส้นเอ็น การทำกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวดและบวมของเส้นเอ็น การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าในเยื่อหุ้มเส้นเอ็นบริเวณตำแหน่งที่เป็น และวิธีสุดท้ายคือการผ่าตัด

 

 

 

Q : การผ่าตัดนิ้วล็อคแพทย์จะทำการผ่าตัดอย่างไร

 

 

A : แพทย์จะเริ่มฉีดยาชาที่ฝ่ามือผู้ป่วย และผ่าตามแนวปลอกหุ้มเอ็นที่นิ้วให้เปิดกว้างออก หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้ว แพทย์จะเย็บแผลและปิดด้วยผ้าพันแผลให้เรียบร้อย

 

 

 

Q : หลังผ่าตัดนิ้วล็อคต้องพักฟื้นกี่วัน

 

 

A : หลังผ่าตัดแพทย์จะให้พักฟื้นที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการ 2-3 ชม.และสามารถกลับบ้านได้เลย ไม่ควรให้แผลถูกน้ำ โดยทั่วไปจะตัดไหมประมาณ 2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด หลังจากนั้นจึงสามารถใช้มือได้ตามปกติ

 

 

 

Q : หลังผ่าตัดนิ้วล็อคแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกได้หรือไม่

 

 

A : โอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีกถ้าหากเรายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต หลังผ่าตัดแพทย์จะแนะนำการดูแลตนเอง เช่น ลดการใช้งานแบบเดิมให้ลดลง และมีการทำกายภาพ เป็นต้น

 

 

แพคเกจผ่าตัดเอ็นข้อมืออักเสบ

 

 

Q : หากมีการพบเอ็นข้อมืออักเสบ แพทย์จะทำการรักษาแบบผ่าตัดเลยหรือไม่

 

 

A : ขั้นตอนการรักษาแพทย์จะใช้ยาระงับการอักเสบ การรักษาทางกายภาพบำบัดความร้อนช่วย ใช้ยารับประทานแล้วไม่ได้ผล อาจฉีดใช้สเตียรอยด์ลดการอักเสบลง และสุดท้ายวิธีผ่าตัด คือ ตัดขยายปลอกเอ็นเพื่อลดการกดและเสียดสีลง

 

 

 

Q : หลังผ่าตัดเอ็นข้อมืออักเสบแล้วจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกได้หรือไม่

 

 

A : มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีกถ้าหากเรายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต หลังผ่าตัดแพทย์จะแนะนำการดูแลตนเอง เช่น ลดการใช้งานแบบเดิมให้ลดลง เป็นต้น

 

 

 

Q : หากมีอาการข้อแขนดังกร๊อบแกร๊บตลอดเวลา แต่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ควรเข้ามาตรวจหรือไม่

 

 

A : แนะนำเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอาการดังกล่าว การใช้งานได้ปกติไม่ได้หมายความว่าข้อแขนปกติ อาจมีผลต่อการใช้งานในระยะยาวได้

 

 

แพคเกจผ่าตัดพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ

 

 

Q : หากตรวจพบว่าเป็นพังผืดทับเส้นประสามที่ข้อมือ แพทย์จะทำการรักษาแบบผ่าตัดเลยหรือไม่

 

 

A : การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผู้ป่วย แพทย์จะพิจารณาให้ทานยาก่อน หากไม่ดีขึ้นจะทำการฉีดยาสเตียรอยด์ และติดตามดูอาการ หากยังไม่หายจะทำการผ่าตัดต่อไป

 

 

 

Q : หลังผ่าตัดพังผืดทับเส้นประสาทแล้ว มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกได้หรือไม่

 

 

A : มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีกถ้าหากเรายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต หลังผ่าตัดแพทย์จะแนะนำการดูแลตนเอง เช่น ลดการใช้งานแบบเดิมให้ลดลง เป็นต้น

 

 

 

Q : พบแพทย์มาหลายครั้งแล้ว และรักษามาหลายวิธีแต่ยังไม่หายควรทำอย่างไร

 

 

A : หากเป็นมาระยะเวลานานและไม่หาย แนะนำให้พบแพทย์เพื่อประเมินการรักษาเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะต้องทำการผ่าตัดซ้ำ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ข้อมือ เพื่อป้องกันกลับมาเป็นซ้ำ และทำตามคำแนะนำของแพทย์ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 

โปรแกรมแก้ปัญหามือและข้อมือด้วยการผ่าตัด

 

 

โรคเอ็นข้อมืออักเสบ ความเจ็บปวดที่ใกล้ตัว

 

 

ปลดนิ้วล็อคโรคที่เกิดจากการพิมพ์งาน

 

 

พังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือคืออะไร