รวมข้อสงสัยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
รวมข้อสงสัยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

 

Q : บริษัทไม่ได้กำหนดรายการตรวจมาให้ควรเลือกโปรแกรมไหนดี

 


A : สามารถเลือกโปรแกรม A ซึ่งเป็นรายการตรวจพื้นฐาน หากสนใจรายการตรวจเพิ่มเติมสามารถซื้อเพิ่มได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพอาคาร A ชั้น 2

 

 

 

Q : มีใบ และมีรายการระบุมาจากบริษัท แต่ไม่ทราบว่าต้องตรวจโปรแกรมไหนดี

 


A 1 : หากคุณผู้ชายเน้นตรวจหาสารเสพติด แนะนำเป็นโปรแกรมตรวจก่อนเข้างาน B ชาย

 

A 2 : หากคุณผู้หญิงเน้นตรวจหาสารเสพติด และการตั้งครรภ์แนะนำเป็นโปรแกรม B หญิง

 

A 3 : หากคุณผู้ชายเน้นตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี แนะนำเป็นโปรแกรม C ชาย

 

A 4 : หากคุณผู้หญิงเน้นตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี และตั้งครรภ์ แนะนำเป็นโปรแกรม C หญิง

 

 

 

Q : หากบริษัทแจ้งรายการตรวจเพียง 2-3 รายการ จะสามารถเลือกตรวจเฉพาะบางรายการได้หรือไม่ และราคาเท่าไหร่


A : ท่านสามารถเลือกตรวจรายการที่ท่านต้องการได้ เช่น ตรวจ HIV ราคา 470 บาท หรือ สารเสพติด ราคา 380 บาท ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ. โดยให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ LINE คลิก

 

 

Q : โรงพยาบาลเพชรเวชมีวิธีตรวจสารเสพติดอย่างไร

 


A : โรงพยาบาลของเราตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ (Amphetamine)

 

 

 

Q : ซื้อแล้วตรวจได้ทันที และรับผลการตรวจได้เลยหรือไม่

 


A : หากท่านซื้อโปรแกรมพร้อมลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.สามารถเข้ารับบริการ และรับผลตรวจได้ในวันเดียวกันได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร A ชั้น 2

 

 

 

Q : ระยะเวลาในการตรวจ และรับผลตรวจรวมเป็นเวลากี่ชั่วโมง

 


A : ระยะเวลาการตรวจพร้อมรับผลการตรวจจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง (ระยะเวลาอาจคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการในวันนั้น)

 

 

 

Q : ราคานี้มีแผ่นฟิล์ม x-ray ให้หรือไม่

 


A : โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการ ผลตรวจ และรพ.จะออกใบรับรองแพทย์ให้ จะไม่รวมแผ่นฟิล์ม X-ray หากประสงค์ทางโรงพยาบาลจะให้เป็นแผ่นซีดีค่ะ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

 

 

Q : มีประจำเดือนสามารถเข้ารับการตรวจได้หรือไม่

 


A : หากมีการตรวจปัสสาวะในรายการตรวจ จะไม่สามารถเข้าตรวจโปรแกรมนั้นได้ หากต้องการตรวจจำเป็นต้องรอให้หมดประจำเดือนไปแล้ว 4-7 วัน

 

 

 

Q : จะตรวจ 5 โรค ตรงกับโปรแกรมไหน

 


A : แนะนำเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน C  ซึ่งจะครอบคลุมรายการตรวจทั้ง 5 โรค (สำหรับคุณผู้หญิงที่ไม่ประสงค์ตรวจการตั้งครรภ์เพิ่ม) สามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพอาคาร A ชั้น 2

 

 

 

Q : จะตรวจ 9 โรค ตรงกับโปรแกรมไหน

 


A : ตรวจสุขภาพ 9 โรคมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ซึ่งสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพอาคาร A ชั้น 2

 

 

 

Q : หากต้องการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม เช่น HIV สามารถตรวจได้หรือไม่

 


A : วันที่เข้ารับบริการ ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพหากมีความต้องการเพิ่มรายการตรวจ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากตัวโปรแกรมปกติ (กรณีซื้อโปรแกรมหลักไว้แล้ว หากมีการเพิ่มรายการตรวจ จะไม่เสียค่าแพทย์และค่าบริการรพ.) 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 

 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และก่อนเข้าเรียน