รวมข้อสงสัยโปรแกรมสุขภาพสตรี
รวมข้อสงสัยโปรแกรมสุขภาพสตรี

 

Q : สนใจตรวจภายในแนะนำควรเลือกโปรแกรมไหน

 


A : แนะนำโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่

 

 

Q : ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแตกต่างกับอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่อย่างไร

 


A 1 : คัดกรองมะเร็งปากมดลูกจะเป็นการตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก


A 2 :ตรวจอัลตราซาวด์มดลูก และรังไข่จะเป็นการตรวจหาความผิดปกติมดลูกและรังไข่ สำหรับผู้ที่มีประจำเดือนมาผิดปกติ ปวดท้องมดลูก หรือสงสัยว่าเป็นซีส และมีก้อนในมดลูก

 

 

 

Q : ใครควรตรวจมะเร็งปากมดลูก

 


A : ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วตั้งแต่อายุน้อย หรือผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป หรือญาติที่มีประวัติเป็นมะเร็งปากมดลูก

 

 

 

Q : โปรแกรมนี้สามารถเลือกตรวจกับแพทย์หญิงได้หรือไม่

 


A : สามารถเลือกแพทย์ตรวจได้ โดยแพทย์หญิงจะออกตรวจ ในวันอังคารและวันศุกร์

 

 

 

Q : การตรวจมีอาการเจ็บหรือมีขั้นตอนที่น่ากลัวหรือไม่

 


A : ไม่น่ากลัวและไม่เจ็บแต่อย่างใด การตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจด้วยวิธี Thin Prep คือ การเก็บตัวอย่างเซลล์ด้วยของเหลว บริเวณปากมดลูก เพื่อค้นหาเซลล์มะเร็ง ใช้เวลาตรวจประมาณ 15-20 นาที และรู้ผลภายใน 2-3 สัปดาห์หลังวันเก็บตัวอย่างเซลล์

 

 

 

Q : ควรเลือกโปรแกรมนี้พร้อมการฉีดวัคซีน HPV เลยหรือไม่

 


A : หากยังไม่เคยได้รับวัคซีน HPV หลังการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีผลปกติ แนะนำฉีดวัคซีนป้องกัน

 

 

 

Q : ผู้หญิงอายุเท่าไหร่บ้างที่ควรตรวจ

 


A : อายุที่แนะนำ 25 ปีขึ้นไป หรือท่านที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว

 

 

 

Q : เคยได้ยินการตรวจแบบ pap smear ทั้ง 2 แบบแตกต่างกันอย่างไร

 


A : การตรวจ pap smear การตรวจด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างของเนื้อเยื่อจะถูกนำไปตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยตรง จึงอาจมีมูกหรือเลือดปนอยู่ และซ้อนทับกับเซลล์จากปากมดลูก ทำให้การตรวจภายใต้กล้องอาจเห็นเซลล์ไม่ชัดเจน ซึ่งจะต่างกับวิธี ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ (ThinPrep) วิธีนี้พัฒนามาจากวิธีแปปเสมียร์ แต่จะมีประสิทธิภาพ และความแม่นยำกว่าโดยประมาณ 90-95% ซึ่งจะเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกด้วยอุปกรณ์เฉพาะ จากนั้นใส่ลงในขวดน้ำยาตินเพร็พ ก่อนส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ

 

 

 

Q : ระยะเวลาในการตรวจ

 


A : ระยะเวลาในการรอพบแพทย์และตรวจรวมแล้วประมาณ 2 ชม.และรอผลตรวจประมาณ 2-3 สัปดาห์

 

 

โปรแกรมตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่

 

 

Q : ตรวจอัลตราซาวด์มดลูก และรังไข่หาความเสี่ยงอะไรได้บ้าง

 


A : ตรวจหาก้อนเนื้อ และซีสในมดลูกรังไข่

 

 

 

Q : ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่มีวิธีการตรวจอย่างไร

 


A : ใช้อุปกรณ์สอดเข้าไปในช่องคลอด แพทย์จะดูความผิดปกติของมดลูกและรังไข่ และผู้รับบริการจะเห็นภาพไปพร้อมกับแพทย์ด้วย

 

 

 

Q : ใครควรตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่

 


A : ผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป มีประจำเดือนผิดปกติ มีอาการปวดท้อง หรือสงสัยความผิดปกติของมดลูก

 

 

 

Q : ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่เจ็บไหม

 


A : แพทย์จะใช้อุปกรณ์สอดเข้าบริเวณปากมดลูก จะมีอาการเจ็บและตึงเล็กน้อยเท่านั้น

 

 

 

Q : ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ และทราบผลเลยหรือไม่

 


A : ระยะเวลาในการรอพบแพทย์และตรวจรวมแล้วประมาณ 2 ชม.และทราบผลหลังจากการตรวจทันที 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 

โปรแกรมสุขภาพสตรี

 

 

ThinPrep ตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างมีคุณภาพ

 

 

ทำไมต้องอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่

 

 

ไขทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก