วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
(462)
จำหน่าย 23 พฤษภาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567
1/1
เงื่อนไขการใช้บริการ

 

● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 


● สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น 


● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น


● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

 

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์

​​​​
ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A

 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
(462)
จำหน่าย 23 พฤษภาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  ทางเลือกเพื่อป้องกันเชื้ออินฟลูเอนซา (Influenza Virus) ในปี 2567 อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคา 790 บาท (ราคาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน)


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ
  1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
    Physical Examination
  2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 
    Influenza Vaccine
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว