FAQ โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง
FAQ โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง

Q : สนใจแพคเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีต้องทำอย่างไรบ้าง

 

A : หากสนใจแพคเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีส่องกล้อง ราคา 75,000 บาท 2 วัน 1 คืน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ LINE คลิก เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงแนะนำการเข้ารับบริการตั้งแต่พบแพทย์จนถึงการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด

 

 

Q : แพทย์ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีมีท่านใดบ้าง และออกตรวจในวันใด

 

A : แนะนำแพทย์เฉพาะทาง คือ นพ.ภูวสิษฏ์ ตรีจักรสังข์ โดยจะออกตรวจคนไข้วันจันทร์-วันศุกร์ ก่อนเข้ารับบริการท่านสามารถนัดหมาย และตรวจสอบคิวแพทย์กับเจ้าหน้าที่ได้ที่ LINE คลิก 

 

 

Q : แพคเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

 

A : ก่อนเข้าแพคเกจจะมีค่าพบแพทย์ ค่าตรวจวินิจฉัยเพื่อผ่าตัด และกรณีแพทย์วินิจฉัยว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดจะมีค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด โดยค่าพบแพทย์ก่อนผ่าตัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 800 บาทขึ้นไป ค่าบริการรพ. 200 บาท (ไม่รวมกรณีส่งตรวจอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม) และมีค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดประมาณ 2,000-5,000 บาท

 

 

Q : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่นมาแล้ว ควรทำอย่างไรบ้าง

 

A : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่น สามารถนำผลตรวจทั้งหมดมาประกอบพิจารณาการผ่าตัดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ หากแพทย์พิจารณาจากผลการตรวจเดิมได้ ผู้ป่วยอาจไม่ต้องตรวจรายการอื่นและอาจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก่อนผ่าตัด

 

 

Q : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่นมาแล้ว แต่เนื่องจากต้องเดินทางไกล และต้องการทราบผลเบื้องต้นควรทำอย่างไร

 

A : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่น และต้องการทราบผลการผ่าตัดเบื้องต้นสามารถส่งให้ทางโรงพยาบาลเพื่อประสานพยาบาลและแพทย์ประเมินเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ หลังจากนั้นแพทย์จะนัดหมายมาพบแพทย์ตามขั้นตอนอีกครั้งค่ะ

 

 

Q : พบแพทย์แล้วสามารถผ่าตัดได้เลยหรือไม่

 

A : ในกรณีฉุกเฉิน หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าคนไข้ต้องเข้ารับการผ่าตัด สามารถผ่าตัดได้เลย ส่วนในกรณีไม่ฉุกเฉินแพทย์จะนัดหมายอีกครั้งโดยไม่เกิน 1 สัปดาห์ (ทั้งนี้อยู่ที่ความสะดวกของผู้ป่วยและคิวแพทย์ผ่าตัดด้วย)

 

 

Q : มีประกันชีวิตสามารถใช้ในแพคเกจนี้ได้หรือไม่

 

A : หากมีประกันชีวิตและมีการคุ้มครองการผ่าตัดสามารถเข้าผ่าตัดแพคเกจนี้ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบความคุ้มครองเบื้องต้นก่อนเข้ารับบริการ และในวันที่พบแพทย์เพื่อประเมินการผ่าตัดจะมีการเช็กความคุ้มครองอีกครั้ง

 

 

Q : สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่

 

A : กรณีสิทธิประกันสังคม สามารถผ่าตัดได้ค่ะ ซึ่งไม่สามารถเข้าแพคเกจได้ แต่จะต้องเข้าพบแพทย์ตามขั้นตอนประกันสังคม โดยจะต้องเข้าพบแพทย์ทางด้านอายุรกรรมเพื่อวินิจฉัย แล้วจะส่งต่อแพทย์เฉพาะทางอีกครั้ง และนัดหมายเข้ารับการผ่าตัดค่ะ

 

 

Q : หากมีสิทธิประกันสังคมแต่ไม่สะดวกรอผ่าตัดจึงประสงค์จะชำระค่ารักษาตามแพคเกจได้หรือไม่

 

A : หากผู้ป่วยประสงค์ผ่าตัดโดยไม่ใช้สิทธิประกันสังคมสามารถเข้ารับบริการได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณาอีกครั้งค่ะ และผู้ป่วยจะต้องสละสิทธิ์โครงการประกันสังคมและยินยอมการรักษาค่าพยาบาลตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลที่กำหนดก่อนเข้ารับการผ่าตัดค่ะ

 

 

Q : ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีควรเลือกผ่าตัดแบบไหนดี

 

A : การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีจะมี 2 แบบ คือ ผ่าตัดแบบเปิด : ผู้ป่วยจะมีบาดแผลบริเวณท้องน้อยด้านขวา ใช้ระยะเวลาพักฟื้นนาน

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง : ผู้ป่วยจะมีแผลขนาดเล็กเพียง 2-3 จุด หลังจากผ่าตัดผู้ป่วยจะปวดแผลน้อย ฟื้นตัวเร็ว และเป็นการผ่าตัดที่ใช้กล้องส่องจึงทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น"

 

 

Q : เมื่อแพทย์วินิจฉัยผ่าตัดแบบส่องกล้องจะมีขั้นตอนการผ่าตัดอย่างไร

 

A : การผ่าตัดแบบส่องกล้องศัลยแพทย์จะเจาะแผลเล็ก ๆ บริเวณสะดือ 1 แผล และชายโครงด้านขวาอีก 2-3 แผลเพื่อสอดกล้องขนาดเล็ก และเครื่องมือเข้าไปตรวจดูนิ่วในถุงน้ำดี จากนั้นจึงทำการตัดถุงน้ำดีออก เมื่อเสร็จแล้วจะดึงเครื่อง และกล้องออก จากนั้นจะทำการเย็บปิดแผล

 

 

Q : ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดเท่าใด

 

A : ผ่าตัดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

 

 

Q : นิ่วในถุงน้ำดีเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร

 

A : นิ่วในถุงน้ำดีมีสาเหตุหลักมาจากการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงทำให้ตับผลิตน้ำดีออกมาย่อยสลายไขมันไม่เพียงพอกับปริมาณไขมันที่ร่างกายรับเข้าไป ไขมันที่ย่อยสลายไม่หมดจึงตกตะกอนและจับตัวเป็นก้อนนิ่วอยู่ในถุงน้ำดี

 

 

Q : ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแล้วหายขาดเลยหรือไม่

 

A : การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีเป็นการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออก ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรทำให้ไม่เกิดนิ่วในถุงน้ำดีขึ้นได้อีกและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่าง ๆ ค่ะ

 

 

Q : นิ่วในถุงน้ำดี ต้องเป็นระยะไหนหรือพบนิ่วแล้วต้องผ่าตัดเลยหรือไม่

 

A : นิ่วในถุงน้ำดีที่ยังไม่มีอาการแสดงออกมา แต่ตรวจพบโดยบังเอิญอาจยังไม่จำเป็นต้องรีบทำการผ่าตัด เนื่องจากนิ่วที่พบจะมีขนาดเล็กและอยู่ลึกที่ก้นถุงน้ำดี โดยแพทย์จะนัดติดตามอาการเป็นระยะ ๆ กรณีพบในระยะรุนแรง เช่น มีอาการปวดท้องรุนแรง แพทย์จะพิจารณาผ่าตัดทันที

 

 

Q : หากผ่าตัดเอานิ่วในถุงน้ำดีออกแล้วจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่

 

A : ถุงน้ำดี เมื่อผ่าตัดออกแล้วจะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยไม่ให้พบนิ่วในถุงน้ำดีอีกในอนาคต