FAQ โปรแกรมอัลตราซาวด์ 2 มิติ
FAQ โปรแกรมอัลตราซาวด์ 2 มิติ

Q : ทำไมต้องอัลตราซาวด์ 2 มิติ

 

A : ตรวจเพื่อมองเห็นภาพของลูกน้อยได้อย่างเสมือนจริง ซึ่งจะสร้างความปีติยินดีแก่คุณพ่อ คุณแม่ที่ได้เห็นลูกของตนเอง ทางการแพทย์เองมีส่วนสำคัญที่จะเป็นการตรวจหาว่าทารกมีการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการในครรภ์เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งรวมไปถึงการตรวจหาความผิดปกติของโครงสร้างทางร่างกายของทารกในครรภ์

 

 

Q : อัลตราซาวด์ 2 มิติสามารถเห็นอะไรได้บ้าง

 

A : อัลตราซาวด์ 2 มิติ เป็นภาพตัดขวางทีละภาพ ตามแนวของคลื่นเสียงความถี่สูงที่ส่งออกไปในแนวระนาบ (มิติที่ 1 คือความกว้าง มิติที่ 2 คือ ความยาว) เป็นการอัลตราซาวด์เพื่อหาความผิดปกติทางโครงสร้างของอวัยวะหลัก ๆ ของทารก เช่น ส่วนศีรษะ สมอง ใบหน้าส่วนนอก หัวใจ ท้อง แขนขา กระดูกสันหลัง เพศ รก และน้ำคร่ำ

 

 

Q : สนใแพคเกจอัลตราซาวด์ 2 มิติ ควรทำอย่างไร

 

A : หากสนใจแพคเกจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่  LINE คลิก  เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงแนะนำการเข้ารับบริการ (ระบุต้องการแพคเกจอัลตราซาวด์ 2 มิติ)

 

 

Q : สิทธิประกันสังคมสามารถตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ ได้หรือไม่

 

A : ขณะนี้ทางโรงพยาบาลเพชรเวชได้ยกเลิกการให้บริการตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เนื่องจากทางโรงพยาบาลเพชรเวชไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับทางสํานักงานประกันสังคม 

 

 

Q : แพคเกจอัลตราซาวด์ 2 มิติ ราคา 1,700 บาท สำหรับผู้บริการที่ต้องการตรวจอัลตราซาวด์เพิ่ม

 

A : คุณแม่ที่มีสิทธิเข้ารับบริการฝากครรภ์ และต้องการติดตามการเจริญเติบโตของลูกน้อย ทางโรงพยาบาลเพชรเวช จึงจัดทำแพคเกจเพื่อรองรับสำหรับคุณแม่ที่ต้องการตรวจเพิ่มขึ้น

 

 

Q : เข้าพบแพทย์และเข้ารับบริการได้วันใดบ้าง

 

A : แนะนำ นพ.ปกรณ์ หลายศิริเรืองไร และ พญ.แพร ทรัพย์สำรวย เข้ารับบริการได้วันจันทร์ - ศุกร์ที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.1390 

 

 

Q : อัลตราซาวด์มีอันตรายหรือไม่

 

A : ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกและมารดา แม้ว่าจะมีการตรวจซ้ำหลายครั้งก็ตาม แต่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยความผิดปกติของทารก และช่วยให้แพทย์สามารถทำการตัดสินใจในการให้การรักษาได้ดีขึ้น ดังนั้นการตรวจอัลตราซาวด์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกท่าน 

 

 

Q : การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 

A : ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนการตรวจ เพราะตอนตรวจ ผู้ป่วยปฏิบัติเพียงนอนราบบนเตียง แล้วแพทย์จะนำหัวตรวจมาแตะที่ผิวหนังบริเวณที่ต้องการตรวจ แล้วเลื่อนหัวตรวจไปมาเพื่อตรวจดูอวัยวะภายใน

 

 

Q : แพคเกจอัลตราซาวด์ 2 มิติ รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วใช่หรือไม่ 

 

A : รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

 

 

แพคเกจที่เกี่ยวข้อง