FAQ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
FAQ โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

Q : สนใจแพคเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมต้องทำอย่างไรบ้าง

 

A : หากสนใจแพคเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่  LINE คลิก  เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงแนะนำการเข้ารับบริการตั้งแต่พบแพทย์จนถึงการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด

 

 

Q : แพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม มีท่านใดบ้าง และออกตรวจในวันและเวลาใดบ้าง

 

A : แนะนำแพทย์เฉพาะทาง 1 ท่าน คือ นพ.ดนัย โชคชัยสกุล ออกตรวจทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-11.00 น. (เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยน) สามารถนัดหมายหรือตรวจสอบคิวแพทย์ได้ที่ LINE คลิก 

 

 

Q : แพคเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหรือไม่

 

A : ก่อนเข้าแพคเกจจะมีค่าพบแพทย์ ค่าตรวจวินิจฉัยเพื่อผ่าตัด และกรณีวินิจฉัยต้องเข้ารับการผ่าตัดจะมีค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด ทั้งนี้หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยเข้าแพคเกจได้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

 

Q : หากเคยตรวจข้อเข่ามาแล้ว สามารถเปลี่ยนข้อเข่าได้เลยหรือไม่

 

A : หากเคยได้รับการตรวจข้อเข่ามาแล้ว และผลตรวจว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม และต้องการเปลี่ยนสามารถนำผลตรวจมาประกอบการผ่าตัดได้

 

 

Q : ก่อนเข้าแพคเกจจะต้องพบแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง

 

A : ค่าพบแพทย์ก่อนผ่าตัดประมาณ 800 บาทขึ้นไป ค่าบริการรพ. 200 บาท (ไม่รวมกรณีส่งตรวจอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม) และมีค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดประมาณ 2,000-5,000 บาท

 

 

Q : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่นควรทำอย่างไรบ้าง

 

A : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่น สามารถนำผลตรวจทั้งหมดมาประกอบพิจารณาการผ่าตัดเพิ่มเติมได้เลย หากแพทย์พิจารณาจากผลเดิมได้ ผู้ป่วยอาจไม่ต้องตรวจรายการอื่นและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก่อนผ่าตัด

 

 

Q : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่นมาแล้ว แต่เนื่องจากต้องเดินทางไกล และต้องการทราบผลเบื้องต้นจะผ่าตัดได้หรือไม่ และควรทำอย่างไร

 

A : หากมีผลตรวจจากโรงพยาบาลอื่น และต้องการทราบผลการผ่าตัดเบื้องต้น สามารถส่งให้ทางโรงพยาบาลเพื่อประสานพยาบาลและแพทย์ประเมินเบื้องต้นก่อนได้ หลังจากนั้นแพทย์จะนัดหมายมาพบแพทย์ตามขั้นตอนอีกครั้ง

 

 

Q : พบแพทย์แล้วสามารถผ่าตัดได้เลยหรือไม่

 

A : ในกรณีฉุกเฉิน หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าคนไข้ต้องเข้ารับการผ่าตัด สามารถผ่าตัดได้เลย ส่วนในกรณีไม่ฉุกเฉินแพทย์จะนัดหมายอีกครั้งโดยไม่เกิน 1 สัปดาห์ (ทั้งนี้อยู่ที่ความสะดวกของผู้ป่วยและคิวแพทย์ผ่าตัดด้วย)

 

 

Q : มีประกันชีวิตสามารถใช้ในแพคเกจนี้ได้หรือไม่

 

A : หากมีประกันชีวิตและมีการคุ้มครองการผ่าตัดสามารถเข้าผ่าตัดแพคเกจนี้ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบความคุ้มครองเบื้องต้นก่อนเข้ารับบริการ และในวันที่พบแพทย์เพื่อประเมินการผ่าตัดจะมีการเช็กความคุ้มครองอีกครั้ง

 

 

Q : สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่

 

A : กรณีสิทธิประกันสังคมสามารถผ่าตัดได้ แต่ไม่สามารถเข้าแพคเกจได้ และต้องเข้าพบแพทย์ตามขั้นตอนประกันสังคม โดยจะต้องเข้าพบแพทย์ทางด้านอายุรกรรม หลังจากแพทย์วินิจฉัยแล้วจะส่งต่อแพทย์เฉพาะอีกครั้ง และนัดหมายเข้ารับการผ่าตัด

 

 

Q : หากมีสิทธิประกันสังคมแต่ไม่สะดวกรอผ่าตัดจึงประสงค์จะชำระค่ารักษาตามแพคเกจได้หรือไม่

 

A : หากผู้ป่วยประสงค์ผ่าตัดโดยไม่ใช้สิทธิประกันสังคมสามารถเข้ารับบริการได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณาอีกครั้ง และผู้ป่วยจะต้องสละสิทธิ์โครงการประกันสังคมและยินยอมการรักษาค่าพยาบาลตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลที่กำหนดก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 

 

Q : การผ่าตัดข้อเข่าเทียมใช้ระยะเวลาเท่าใด

 

A : การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละผู้ป่วย

 

 

Q : หลังทำการผ่าตัดแล้วจะสามารถกลับมาเดินได้เป็นปกติหรือไม่

 

A : หลังการผ่าตัด 6 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะสามารถเดินได้โดยใช้ไม้เท้าช่วย ผู้ป่วยในบางรายอาจจะสามารถขับรถได้หลังจากผ่าตัดประมาณ 7-8 สัปดาห์ โดยส่วนมากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสามารถทำให้ผู้ป่วยกลับมาทำกิจกรรมประจำวันได้เหมือนเดิม

 

 

Q : จะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจะต้องได้รับการรักษาโดยวิธีผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

 

A : ผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเข่ามากต้องใช้ยาควบคุมอาการตลอดมีความผิดรูปของข้อเข่า เช่น เข่าโก่งชัดเจน งอได้น้อยกว่า 90 องศา เหยียดเข่าได้ไม่สุด ส่งผลต่อการยืน เดิน หรือใช้งานเข่า เช่น เดินตัวเอียงไปซ้าย-ขวา ลุกนั่งลำบาก นั่งเก้าอี้เตี้ยไม่ได้ ยืน หรือเดินไม่ได้

 

 

Q : หากปล่อยอาการไว้ และไม่ทำการผ่าตัดจะเป็นอย่างไร

 

A : ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวด และมีปัญหาการใช้ชีวิตประจำวัน บางรายอาการอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้เดินไม่ได้ไปตลอดชีวิต 

 

 

วิดีโอ ประสบการณ์จริงจากคนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (คลิก)