FAQ โปรแกรมตรวจสุขภาพข้อเข่าเสื่อม
FAQ โปรแกรมตรวจสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

Q : ตรวจสุขภาพข้อเข่ามีวิธีการตรวจอย่างไร


A : แพทย์จะทำการส่งตรวจโดยการเอกซเรย์ข้อเข่าด้านหน้าท่ายืน ทั้ง 2 ข้าง

 

 

Q : ตรวจข้อเข่าเสื่อมเหมาะสมกับใคร


A : เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าปวดเข่าเรื้อรัง เช่น ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าเรื้อรัง หรือ ผู้ที่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อน

 

 

Q : ตรวจข้อเข่าเสื่อม พบแพทย์เฉพาะทางหรือไม่


A : หลังจากเอกซเรย์แล้วจะฟังผลจากแพทย์กระดูกและข้อ

 

 

Q : ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ และทราบผลเลยหรือไม่


A : ระยะเวลาในการรอพบแพทย์ตรวจรวมแล้วประมาณ 2 ชม. และทราบผลหลังจากการตรวจทันที

 

 

Q : หากมีผลผิดปกติและข้อเข่าเสื่อมจะทำอย่างไร


A : แพทย์กระดูก และข้อจะแนะนำวิธีการรักษา เช่น การทานยา, ทำกายภาพ หรือวิธีการผ่าตัดข้อเข่า

 

________________________________

 

แพคเกจที่เกี่ยวข้อง