FAQ โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ
FAQ โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย EST

 

 

Q : โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง


A : วิธีการตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (วิ่งสายพาน) เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ แต่ไม่แสดงอาการผิดปกติ เช่น ผู้สูบบุหรี่จัด, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง, ผู้ป่วยเบาหวาน, ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

 

 

Q : หากไม่ทราบว่าควรตรวจแบบวิธีไหนดี ควรทำอย่างไร


A : แนะนำผู้รับบริการพบแพทย์ด้านหัวใจ เพื่อวินิจฉัยอาการและส่งตรวจเฉพาะทางให้เหมาะสมกับอาการ

 

 

Q : อายุเท่าที่ควรตรวจ EST


A : กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ควรเข้ารับบริการตรวจได้ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป

 

 

Q : มีอาการเจ็บหน้าอก เจ็บบริเวณหัวใจ หรือมีอาการ สามารถเข้ารับการตรวจเลยได้หรือไม่


A : อาการดังกล่าว หรือกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการตรวจ ซึ่งจะต้องพบแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจก่อน และส่งตรวจ

 

 

Q : ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ


A : สำหรับโปรแกรมนี้ ระยะเวลาในการตรวจ 15-30 นาที

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

โปรแกรมตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ECHO

 

 

Q : หากไม่ทราบว่าควรตรวจแบบวิธีไหนดี ควรทำอย่างไร


A : แนะนำผู้รับบริการพบแพทย์ด้านหัวใจ เพื่อวินิจฉัยอาการและส่งตรวจเฉพาะทางให้เหมาะสมกับอาการ

 

 

Q : อายุที่ควรตรวจ Echo


A : กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ควรเข้ารับบริการตรวจได้ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป

 

 

Q : ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ


A : สำหรับโปรแกรมนี้ ระยะเวลาในการตรวจ 20-40 นาที

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

โปรแกรมตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Event recorder)

 

 

Q : โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง


A : เหมาะสำหรับผู้ทีมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการอย่างน้อย 1 - 2 วันต่ออาการ 1 ครั้ง  

 

 

Q : ต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพื่อรอดูผลหรือไม่


A : เป็นการติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมงไว้กับตัว โดยที่สามารถกลับไปพักที่บ้านหรือทำงานได้ตามปกติ โดยไม่ต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล

 

 

Q : มีกรณีที่ต้องติดเครื่องไว้เกิน 24 ชม.หรือไม่


A : ปกติการตรวจจะติดไว้ 24 ชม.ก็จะทราบความผิดปกติในขณะที่มีอาการ

 

 

Q : อายุที่ควรตรวจ Event recorder


A : กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ควรเข้ารับบริการตรวจได้ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป

 

__________________________________

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง