รถ EMS Advanced ของรพ.เพชรเวช มีอะไรบ้าง?

เกิดเหตุด่วน เหตุร้ายอันตรายถึงชีวิต ต้องตั้งสติ รีบโทรเรียกรถฉุกเฉินให้เร็วที่สุด

 

รถฉุกเฉินหรือรถพยาบาลจะต้องมีอุปกรณ์ที่ครบครัน และทันสมัย เพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ให้รอดพ้นสภาวะอันตราย

 

อุปกรณ์ในรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพชรเวชประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ ท่อช่วยหายใจ ยาและสารน้ำที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉิน มอนิเคอร์เครื่องวัดหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ และอุปกรณ์เคลื่อนย้าย


ทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลเพชรเวช มี 4 กำลังสำคัญหลัก ดังนี้
1. ศูนย์เปล – คอยดูแล การรับ - ส่ง ผู้ป่วย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
2. เจ้าหน้าที่กู้ชีพ – ต้องผ่านการอบรมช่วยชีวิต การไปออกเคสช่วยเหลือ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
3. เจ้าหน้าที่กู้ชีพขั้นพื้นฐาน – ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการกู้ชีพ สามารถใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
4. นักปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน – มีพื้นฐานในการทำหัตถการทางการแพทย์ สามารถรักษาผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว