รายการแพคเกจ
แพคเกจบริษัท
(แพคเกจบริษัท)
แชร์สุขภาพที่ดีร่วมกัน กับราคาที่คุณสามารถรังสรรค์ได้
แพคเกจที่แนะนำ
แพคเกจที่ท่านเลือกเอง
ตรวจหาระดับโซเดียมในเลือด
Sodium
ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
Complete Blood Count (CBC)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar (FBS)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
Glycosylated HB (Hb-A1C)
ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
ตรวจหากรดยูริกในเลือด
Uric Acid
ตรวจหาหมู่เลือด
ABO blood group
ตรวจหาหมู่เลือดพิเศษ
ABO group Rh typing
ตรวจการทำงานของไต
Creatinine & eGFR
ตรวจการทำงานของไต
BUN
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี)
High Density Lipoprotein (HDL)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดไม่ดี)
Low Density Lipoprotein (LDL)
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
Cholesterol
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์
ตรวจการทำงานของตับ
SGPT
ตรวจการทำงานของตับ
SGOT
ตรวจโปรตีนรวมในเลือด
Total Protein
ตรวจการทำงานของตับ
Albumine
ตรวจหาโปรตีนในเลือด
Globulin
ตรวจค่าการทำงานของตับ
Gamma GT
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
Alkaline Phosphatase
ตรวจสมรถถภาพการทำงานของตับ
Total Bilirubin
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
Direct bilirubin
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag)
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี
Anti HBs
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
Anti HAV IgM
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
Anti HAV IgG
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
HCV Ag/Ab
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
T3
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
Free T4
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
TSH
ตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ
Amphetamine
ตรวจการตั้งครรภ์
Pregnancy test
ตรวจหาระดับแคลเซียมในเลือด
Calcium
ตรวจหาระดับฟอสฟอรัสในเลือด
Phosphorous
ตรวจหาโรครูมาตอยด์
Rheumatoid factor
ตรวจหาระดับโพแทสเซียมในเลือด
Potassium
ตรวจอุจจาระ
Stool Examination
ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ
Stool Occult blood
ตรวจโรคธาลัสซีเมีย
Hemoglobin typing
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
Anti-HIV
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
VDRL
ตรวจหาเชื้อภูมิพาหะไวรัสตับอักเสบบี
HBV prevac. (RPHA)
ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน
Anti-Rubella IgG (single)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
AFP (Alpha-fetoprotein)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
CA-125
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
CA-153
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน,มะเร็งท่อน้ำดี,มะเร็งถุงน้ำดี,มะเร็งกระเพาะอาหาร
CA 19-9
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
Prostatic Specific Ag (PSA)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Electrocardiogram (EKG)
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomen
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
Ultrasound Lower Abdomen
ขอใบเสนอราคา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
• โทร. 0659861079
• ขอใบเสนอราคาผ่านช่องทาง Line : @petcharavej
• อีเมล : info@petcharavej.com