โปรแกรมตรวจสุขภาพปอด

โปรแกรมตรวจสุขภาพปอด
(425)
จำหน่าย 17 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2567
1/1
เงื่อนไขการใช้บริการ

 ● ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 ● เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 งดให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอาการ มีไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือ สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด - 19

●  กรณีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะเข้ารับบริการตรวจโปรแกรมดังกล่าวได้ จะต้องกักตัวหรือรักษาหายครบ 1 เดือนขึ้นไป


 ● สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 ● เก็บสิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

 


ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อสอบถามประวัติเบื้องต้น ก่อนทำนัดหมาย

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A คำแนะนำการใช้บริการ
 

 ● ก่อนเข้ารับบริการไม่ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่ม


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจสุขภาพปอด
(425)
จำหน่าย 17 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2567

ผลกระทบหลังติดเชื้อ covid-19 และฝุ่นควันมลพิษทางอากาศอาจส่งผลต่อปอดทำให้เกิดปอดอักเสบ หรือลุกลามไปยังโรคร้าย อันตรายเหล่านี้ป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองปอดราคา 699 บาท เพื่อรู้สาเหตุได้ไว และง่ายต่อการรักษาฟื้นฟู 


รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) รับบริการได้ทันทีศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A
รายการตรวจ
  1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
    Physical Examination
  2. เอกซเรย์ปอด
    Chest X-Ray
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว