พญ.วารินทร์ เวสารัชวิทย์
พญ.วารินทร์ เวสารัชวิทย์
ความชำนาญเฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ (ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัด)
อนุสาขา : ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัด
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544

วุฒิบัตร
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551

เวลาออกตรวจ (2024-06-10 ถึง 2024-06-16)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์