นพ.มนชัย ตีรอรุณศิริ
นพ.มนชัย ตีรอรุณศิริ
ความชำนาญเฉพาะทาง : อายุรกรรมทั่วไป (คลินิกเบาหวาน)
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2535

วุฒิบัตร
อายุรศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2541

เวลาออกตรวจ (2024-03-04 ถึง 2024-03-10)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

ทดสอบ