ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ 1 อัตรา
ฝ่าย :
สถานที่ปฏิบัติ :

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโทประสบการณ์(ปี) : 1-5 ปีอื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์คุณสมบัติเพิ่มเติม-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษหน้าที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4. แนะนำ ฝึกสอนและอบรมด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นความให้แก่พนักงาน

5. จัดทำแผนตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดซ้อมแผนฉุกเฉินตามแผนงานที่กำหนด

6. จัดให้มีแผนการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมในทุกปี

7. มีส่วนร่วมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสม่ำเสมอกลุ่มงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล
โรงพยาบาลเพชรเวช 2469/13,15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ระหว่างแยก เอกมัย-คลองตัน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 1390
แฟ็กซ์ : 0-2318-1986 ,0-2319-2086
อีเมล : ติดต่อเรา : info@petcharavej.com