7 ข้อยกเว้นที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง
7 โรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง

7 โรคยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง

 

อย่างที่เราทราบกันดีว่าประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนหลากหลายกรณี แต่ยังคนจำนวนมากที่ยังไม่ทราบว่ามีข้อยกเว้นที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง 7 ประการ ดังนี้

 

1. การศัลยกรรมความงามที่ไม่มีการบ่งชี้จากแพทย์

2. โรคที่รักษาด้วยวิธีการที่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาทดลอง

3. การรักษาภาวะมีบุตรยาก

4. การตรวจที่ไม่จำเป็นในการรักษาโรค

5. การเปลี่ยนเพศ

6. การผสมเทียม

7. การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟื้นอยู่บ้าน

 

สิทธิ์การรักษาที่ประกันสังคมรองรับ

 

อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมยังรองรับคุ้มครองผู้ประกันตนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น

  • ผู้ป่วยโรคจิต
  • โรคที่เกิดจากสารเสพติด
  • โรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง
  • โรคที่เข้ารับการรักษาด้วยประเภทคนไข้ในมากกว่า 180 วันใน 1 ปี
  • ผู้ป่วยโรคไตทั้งไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
  • การปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ปอด หัวใจ ไต
  • การตรวจเนื้อเยื่อ

 

กรณีใช้สิทธิ์ด้านทันตกรรม

 

ท่านสามารถใช้สิทธิได้ทั้งการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด รวมไปถึงการใส่ฟันเทียม และไม่ต้องสำรองจ่าย โดยผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางโรงพยาบาลรัฐ หรือคลินิกที่ลงทะเบียนกับรัฐไว้

 

กรณีแว่นตา

 

สำหรับผู้ที่เป็นต้อกระจกแล้วจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเอาเลนส์แก้วตาออก หากคนไข้ไม่ได้ใส่แก้วตาเทียม สามารถขอใช้สิทธิทำแว่นตากับประกันสังคมได้

 

จะเห็นได้ว่าถึงแม้ประกันสังคมจะมีข้อยกเว้น 7 ประการ แต่ก็ยังรองรับการรักษาที่หลากหลายรูปแบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการรักษาพยาบาลและเข้าถึงผู้ใช้บริการที่มีสิทธิประกันสังคมได้อย่างครอบคลุม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง