สมัครงานพยาบาล
position : พยาบาลวิชาชีพเคมีบำบัด 1 อัตรา
section : ฝ่ายการพยาบาล
work place :

qualification

  • จบปริญญาตรี พยาบาลวิชาชีพ

  • ผ่านหลักสูตรอบรมการให้เคมีบำบัด

  • เคยดูแลและให้เคมีบำบัดแก่ผู้ป่วย

  • มีประสบการณ์เคมีโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไปresponsible

  • ทำงานภายใต้ขอบเชตวิชาชีพการพยาบาล

  • ทำหน้าที่ดูและและให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพแก่พนักงานและลูกค้า

  • ตอบสอนงเหตุฉุกเฉิน โดยให้การปฐมพยาบาลในกรณีมีพนักงานเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน

  • จัดทำบันทึกการรักษาพยาบาลและการใช้ยา โดยบันทึกชื่อยาและจำนวนยาที่จ่ายไปทุกครั้งที่มีผู้เข้ารับบริการให้ลงบันทึกแยกลักษณะ สาเหตุของการบาดเจ็บ ว่าเกิดจากขบวนการทำงานหรือการเจ็บป่วยสภาวะสุขภาพทั่วไปกลุ่มงาน
For more information, please contact the Human Resources department.
Petcharavej Hospital 2469/13,15 New Phetchaburi Rd., Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok, 10310 Thailand
Tel : 1390
Fax : 0-2318-1986 ,0-2319-2086
E-mail : ติดต่อเรา : info@petcharavej.com