สมัครนักรังสีเทคนิค
position : นักรังสีเทคนิคทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล 2 อัตรา
section : ฝ่ายการพยาบาล
work place :

qualification

  • จบปริญญาตรี ด้านรังสีเทคนิค

  • มีใบประกอบวิชาชีพนักรังสี

  • สามารถทำการ x-ray ทั่วไป, CT Scan, Mammogram ได้

  • หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • เพศ หญิง อายุ 23 - 45 ปี responsible

  • ให้บริการงานด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาโดยใช้ความรู้ความสามารถทางเทคนิคตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์งานด้านรังสี

  • การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน

  • ปฎิบัติงานตามหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพและปลอดภัยกลุ่มงาน
For more information, please contact the Human Resources department.
Petcharavej Hospital 2469/13,15 New Phetchaburi Rd., Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok, 10310 Thailand
Tel : 1390
Fax : 0-2318-1986 ,0-2319-2086
E-mail : ติดต่อเรา : info@petcharavej.com