position : เภสัชกร 5 อัตรา
section : ฝ่ายสนับสนุน
work place :

qualification

 
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรีขี้นไป

 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • มีใบประกอบวิชาชีพ

 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 • ยินดีรับเด็กจบใหม่เเละไม่มีประสบการณ์

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ •  responsible


 • จัดเตรียมและตรวจสอบคำสั่งการใช้ยาของแพทย์ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
 •    ทบทวนความเหมาะสมการสั่งใช้ยา ตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนจ่ายยาให้กับผู้ป่วย
 • ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ยา ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาอย่างถูกต้อง
 •    ติดตามและประเมินผลการใช้ยาต่อผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับสหวิชาชีพ      

กลุ่มงาน
For more information, please contact the Human Resources department.
Petcharavej Hospital 2469/13,15 New Phetchaburi Rd., Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok, 10310 Thailand
Tel : 1390
Fax : 0-2318-1986 ,0-2319-2086
E-mail : ติดต่อเรา : info@petcharavej.com