ประกาศแจ้งปิดทางเข้า ร.พ.เพชรเวช
ประกาศแจ้งปิดทางเข้า ร.พ.เพชรเวช

 

ประกาศแจ้งปิดทางเข้า ร.พ.เพชรเวช

 

วันที่ 6-15 พฤษภาคม 2566

 

เพื่อปรับปรุงพื้นถนนใหม่

 

ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้ทางเข้าชั่วคราว บริเวณใต้สะพานลอย (ก่อนถึงทางเข้าเดิม)

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้