ครบรอบ 44 ปี โรงพยาบาลเพชรเวช

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปีโรงพยาบาลเพชรเวชได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร พร้อมสักการะศาลพระพรหม และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล
เพื่อความเป็นสิริมงคล