แพคแกจ: วัคซีนป้องกันสำหรับเชื้อก่อโรคของปอดอักเสบ
ปอดอักเสบ เป็นโรคติดต่อที่พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถพบได้ตลอดทั้งปีแต่มักแพร่ระบาดหนักในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฤดูฝนและฤดูหนาว

Input Data
Confirmation
Payment
1. กรอกข้อมูลผู้ตรวจสุภาพ
ซื้อให้ตัวเอง
ซื้อให้ผู้อื่น

2. ระบุวันที่ต้องการเข้าตรวจ
* กรุณาระบุวันและเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุภาพ

3. ช่องทางการรับผลตรวจสุขภาพ