การฉีดวัคซีนบูสเตอร์ คืออะไร จำเป็นไหมที่ต้องฉีด
การฉีดวัคซีนบูสเตอร์ คืออะไร จำเป็นไหมที่ต้องฉีด

วัคซีนบูสเตอร์ (booster) หรือบูสเตอร์โดสเข็มที่ 3 มีความจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 สายพันธ์ุใหม่ที่ก่อตัวขึ้น และระบาดในวงกว้าง เช่น สายพันธ์ุใหม่เดลต้า (Delta) และสายพันธ์ุใหม่โอมิครอน (Omicron) ดังนั้นก่อนฉีดวัคซีนบูสเตอร์ จะต้องฉีดหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีน

 

 

วัคซีนบูสเตอร์ คืออะไร

 

วัคซีนบูสเตอร์ (booster) หรือบูสเตอร์โดส คือ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง ดังนั้นจึงต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายมีความต้านทานสูงยิ่งขึ้น

 

 

ควรฉีดวัคซีนบูสเตอร์ตอนไหน

 

การฉีดวัคซีนบูสเตอร์ ควรได้รับหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เนื่องจากการได้รับวัคซีนกระตุ้นภูมิเร็วเกินไป อาจจะลดประสิทธิภาพของวัคซีนได้ หากปล่อยให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานจนแข็งแรง จะช่วยให้วัคซีนบูสเตอร์สร้างภูมิคุ้มกันได้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

 

 วัคซีนบูสเตอร์ในประเทศไทย

 

 • 1. แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

 

 • 2. ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

 • 3. โมเดอร์นา (Moderna)

 

 

ผลข้างเคียงจากวัคซีนบูสเตอร์

 

 • 1. เป็นไข้

 

 • 2. ปวดศีรษะ

 

 • 3. คลื่นไส้ อาเจียน

 

 • 4. ปวดกล้ามเนื้อ

 

 

วัคซีนบูสเตอร์

 

 

ความจำเป็นในการฉีดวัคซีนบูสเตอร์

 

การได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว จะช่วยลดอาการความรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งภูมิต้านทานโควิด-19 นั้นอาจจะลดประสิทธิภาพได้ตามกาลเวลา เมื่อมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธ์เดลตา ที่สามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว ผู้ที่มีความเสี่ยงจึงต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

 

 

บุคคลที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์

 

 • 1. บุคลากรด่านหน้าที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เช่น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น

 

 • 2. ผู้ที่มีภาวะสุขภาพเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 สูง เช่น ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงการรักษามะเร็ง และปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น

 

 • 3. ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

 

 • 4. ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ

 

 

เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม และศึกษากันว่าวัคซีนบูสเตอร์ในปัจจุบัน จะมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ยาวนานเท่าไหร่ เพราะนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีคำตอบ