ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเสี่ยงอย่างไร
ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเสี่ยงอย่างไร

ปัจจุบันหนุ่มสาวยุคใหม่มีแนวโน้มแต่งงานช้า หรือแต่งงานตอนมีอายุมากขึ้น เมื่อแต่งงานช้า ปัญหาที่ตามมาคือการมีลูกตอนอายุมาก ซึ่งอาจส่งผลให้มีบุตรยาก หรือมีปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา หลายคนอาจเกิดข้อสงสัยว่าทำไมอายุมากขึ้นถึงมีบุตรได้ยากขึ้น ทั้ง ๆ ที่เตรียมความพร้อมอย่างดี แล้วถ้าตั้งครรภ์ตอนอายุเยอะควรปฏิบัติอย่างไรถึงจะปลอดภัย บทความนี้มีคำตอบ

 

มีลูกตอนอายุมากทำไมถึงเสี่ยง

 

เมื่ออายุมากขึ้นเซลล์ไข่ของผู้หญิงจะมีโอกาสเสื่อมสภาพลง (Programmed Cell Dead) หรือค่อย ๆ ฝ่อตัวลงไปตามอายุที่มากขึ้น ทำให้จำนวนไข่ หรือคุณภาพของไข่ที่ออกมาลดลง ส่งผลให้มีโอกาสเกิดการปฏิสนธิกับอสุจิได้น้อยลงตามไปด้วย และหากมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น ตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธินั้นอาจเสี่ยงต่อการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติ ตัวอ่อนอาจไม่ฝังตัวเพิ่มโอกาสแท้งลูกสูง รวมถึงอาจมีความเสี่ยงเรื่องโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ต่าง ๆ เช่น เบาหวาน คลอดก่อนกำหนด และครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น

 

โรคทางพันธุกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

 

 • ดาวน์ซินโดรม เกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 ตัว ตัวอ่อนจึงเกิดความบกพร่องทางสติปัญญา และจะมีรูปร่างหน้าตาที่ผิดปกติ เช่น ตัวเตี้ย ศีรษะเล็ก ตาเฉียงขึ้น ดั้งจมูกแบน ใบหูเล็ก และต่ำ เป็นต้น โดยหญิงที่ตั้งครรภ์ตอนมีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปมีโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมค่อนข้างมาก หากยิ่งตั้งครรภ์อายุมากขึ้นจะยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นด้วย
   
 • ธาลัสซีเมีย เป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมที่เกิดจากเม็ดเลือดผิดปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดงอายุสั้น เปราะ แตก และถูกทำลายง่าย ส่งผลให้ลูกมีอาการตัวซีด ตัวเหลือง ตาเหลือง และอาจเกิดการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ

 

ภาวะแทรกซ้อนของคุณแม่และลูกน้อย

 

นอกจากความผิดปกติเกี่ยวกับโครโมโซมแล้วยังมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นคุณแม่และลูกน้อยได้ด้วย ดังนี้

 • เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ เพราะในช่วงตั้งท้อง ร่างกายจะนำอินซูลินไปใช้ได้ไม่เต็มที่จึงอาจทำให้ระบบควบคุมน้ำตาลในเลือดผิดปกติจนเกิดโรคเบาหวานตามมา
   
 • ครรภ์เป็นพิษ คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากจะเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูงร่วมกับการเกิดภาวะโปรตีนสูงในปัสสาวะ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจส่งผลให้เกิดภาวะอันตรายของคุณและลูกน้อยในครรภ์ได้
   
 • ท้องนอกมดลูก เป็นการตั้งครรภ์ผิดปกติที่ตัวอ่อนฝังตัวนอกโพรงมดลูก ตัวอ่อนจึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งอาจมีผลเสียต่อท่อนำไข่และอาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

เบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

 

เจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis) วิธีการตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์

 

เป็นวิธีการตรวจ โดยจะใช้เข็มขนาดเล็กเจาะเข้าไปเพื่อดูดน้ำคร่ำที่ห่อหุ้มทารก แล้วนำมาตรวจหาความผิดปกติ โดยจะสามารถตรวจโรคต่าง ๆ รวมถึงปัญหาในการตั้งครรภ์ได้ ดังนี้
 

 • โรคที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซม เช่น ดาวน์ซินโดรม พาทัวซินโดรม เทอเนอร์ซินโดรม เป็นต้น
   
 • โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น
   
 • ปัญหาในการตั้งครรภ์ เพื่อตรวจดูความแข็งแรงของครรภ์ และความเสี่ยงอื่น ๆ ได้

 

ตั้งครรภ์ตอนอายุมากควรทำอย่างไรให้ปลอดภัย

 

 • ปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการตั้งครรภ์ รวมถึงเข้ารับการตรวจสุขภาพ และตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์
   
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 8-10 ชั่วโมง และหาเวลางีบพักในช่วงบ่ายอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
   
 • หลีกเลี่ยงการทำงานหนัก หรือทำกิจกรรมที่ใช้กำลังมาก
   
 • ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน เช่น กาแฟ หรือน้ำอัดลม
   
 • ควรเพิ่มการรับประทานอาหารที่มีวิตามินโฟลิก เช่น ผักโขม ตับ ข้าวซ้อมมือ นม ไข่ เพราะมีส่วนช่วยต่อระบบโครงสร้างสมองของทารก และลดความพิการทางสมองได้

 

การตั้งครรภ์สำหรับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปีนั้นเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงจึงต้องฝากครรภ์ และหมั่นพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อแม่และลูกนั่นเอง