จองวัคซีนโมเดอน่า
ข่วสารสำหรับผู้ชำระค่าบริการวัคซีน Moderna

แจ้งข่าวสารสำหรับผู้ชำระค่าบริการวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลเพชรเวช

ท่านที่ชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับใบยืนยัน
ผ่านช่องทาง Line official :  @petcharavej (รอบ1 ,2) และ @pcvh(รอบ3)
โรงพยาบาลจะแจ้งนัดหมายวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ผ่านทาง SMS อีกครั้ง (หลังได้รับการจัดสรรวัคซีน)

ทั้งนี้โรงพยาบาลขอแจ้งกำหนดการ สำหรับท่านที่ประสงค์โอนสิทธิ์ให้ท่านอื่นก่อนระยะเวลาดังนี้
   
รอบที่ 1 เปิดจองเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564
• แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2564
(ผ่านLine Official : @petcharavej)

รอบที่ 2 เปิดจองเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม – 28 กรกฎาคม 2564
• แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
(ผ่านLine Official : @petcharavej)

รอบที่ 3 เปิดจองเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม – 11 สิงหาคม 2564
• แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
(ผ่านLine Official : @pcvh

(เพื่อให้ข้อความ Line เป็นระเบียบ และไม่กระทบต่อข้อความของผู้รับบริการ รพ.
โรงพยาบาลเพชรเวชขอเปิด Line Official : @pcvh
ช่องทางสำหรับจองวัคซีน Moderna รอบที่3 และรอบถัดไป
(ถ้าใช้ในวาระอื่นจะทำการแจ้งเพิ่มเติม ค่ะ/ครับ)