FAQ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
FAQ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

Q : บริษัทไม่ได้กำหนดรายการตรวจมาให้ควรเลือกโปรแกรมไหนดี


A : สามารถเลือกโปรแกรม A ซึ่งเป็นรายการตรวจพื้นฐาน หากสนใจรายการตรวจเพิ่มเติมสามารถซื้อเพิ่มได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพอาคาร A ชั้น 2

 

 

Q : มีใบ และมีรายการระบุมาจากบริษัท แต่ไม่ทราบว่าต้องตรวจโปรแกรมไหนดี


A 1 : หากคุณผู้ชายเน้นตรวจหาสารเสพติด แนะนำเป็นโปรแกรมตรวจก่อนเข้างาน B ชาย

A 2 : หากคุณผู้หญิงเน้นตรวจหาสารเสพติด และการตั้งครรภ์แนะนำเป็นโปรแกรม B หญิง

A 3 : หากคุณผู้ชายเน้นตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี แนะนำเป็นโปรแกรม C ชาย

A 4 : หากคุณผู้หญิงเน้นตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี และตั้งครรภ์ แนะนำเป็นโปรแกรม C หญิง

 

 

Q : หากบริษัทแจ้งรายการตรวจเพียง 2-3 รายการ จะสามารถเลือกตรวจเฉพาะบางรายการได้หรือไม่ และราคาเท่าไหร่


A : ท่านสามารถเลือกตรวจรายการที่ท่านต้องการได้ เช่น ตรวจ HIV ราคา 450 บาท หรือ สารเสพติด ราคา 360 บาท ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ. โดยให้ผู้รับบริการติดต่อ และระบุรายการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร 1390 ต่อ 226, 227

 

 

Q : โรงพยาบาลเพชรเวชมีวิธีตรวจสารเสพติดอย่างไร


A : โรงพยาบาลของเราตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ (Amphetamine)

 

 

Q : ซื้อแล้วตรวจได้ทันที และรับผลการตรวจได้เลยหรือไม่


A : หากท่านซื้อโปรแกรมพร้อมลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.สามารถเข้ารับบริการ และรับผลตรวจได้ในวันเดียวกันได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร A ชั้น 2

 

 

Q : ระยะเวลาในการตรวจ และรับผลตรวจรวมเป็นเวลากี่ชั่วโมง


A : ระยะเวลาการตรวจพร้อมรับผลการตรวจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง (ระยะเวลาอาจคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการในวันนั้น)

 

 

Q : ราคานี้มีแผ่นฟิล์ม x-ray ให้หรือไม่


A : โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการ และผลตรวจ หากต้องการแผ่นฟิล์ม X-ray ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 300 บาท

 

 

Q : มีประจำเดือนสามารถเข้ารับการตรวจได้หรือไม่


A : หากมีการตรวจปัสสาวะในรายการตรวจ จะไม่สามารถเข้าตรวจโปรแกรมนั้นได้ หากต้องการตรวจจำเป็นต้องรอให้หมดประจำเดือนไปแล้ว 5-7 วัน

 

 

Q : จะตรวจ 5 โรค ตรงกับโปรแกรมไหน


A : แนะนำเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน C ชาย ราคา 750 บาท ซึ่งจักครอบลุมรายการตรวจทั้ง 5 โรค (สำหรับคุณผู้หญิงที่ไม่ประสงค์ตรวจการตั้งครรภ์เพิ่ม) สามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพอาคาร A ชั้น 2

 

 

Q : จะตรวจ 9 โรค ตรงกับโปรแกรมไหน


A : ตรวจสุขภาพ 9 โรคมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ซึ่งสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพอาคาร A ชั้น 2

 

 

Q : หากต้องการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม เช่น HIV สามารถตรวจได้หรือไม่


A : วันที่เข้ารับบริการ ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพหากมีความต้องการเพิ่มรายการตรวจ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากตัวโปรแกรมปกติ (กรณีซื้อโปรแกรมหลักไว้แล้ว หากมีการเพิ่มรายการตรวจ จะไม่เสียค่าแพทย์และค่าบริการรพ.)

 

แพคเกจที่เกี่ยวข้อง