ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19
(109)
จำหน่าย 12 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565
1/3
เงื่อนไขการใช้บริการ

-ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว, ไม่รวมค่าแพทย์เนื่องจากการตรวจดังกล่าวจะแจ้งผลตรวจโดยพยาบาลชำนาญการ)


 

ขั้นตอนการใช้บริการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19

 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์, จองผ่านช่องทาง Line Official : @petcharavej คลิก  

​​​​

ขั้นตอนที่ 2 : นําบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A


 

 

คําแนะนําการใช้บริการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19

- ค่าการตรวจภูมิคุ้มกันโควิดบอกอะไรบ้าง

  ≥ 0.8 U/mL ตรวจพบภูมิคุ้มกันโควิดตอบสนอง : ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเชื้อ หรือไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น ควรปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
​​​​​​

  < 0.8 U/mL ตรวจพบภูมิคุ้มกันโควิดไม่ตอบสนอง : แม้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เก็บตัวอย่างก่อนร่างกายสร้างภูมิ, มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน, ชนิดของวัคซีน และการตอบสนองของร่างกายในแต่ละบุคคล 

การเตรียมตัวก่อนตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19
 

1. ควรตรวจหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน (ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน) ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน

เช่น กรณีฉีด SV แนะนําครบ 2 เข็ม กรณี AZ แนะนํา เข็มแรก
 

2. ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19
(109)
จำหน่าย 12 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 เหมาะสําหรับใครบ้าง
 

1. สําหรับผู้ที่ต้องการตรวจภูมิคุ้มกันโควิดก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด : หากตรวจหลังฉีดวัคซีนต้องตรวจหลังจากรับวัคซีนไปแล้วประมาณ 4 สัปดาห์
 

2. ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 : กรณีที่เคยผ่านการติดเชื้อมาแล้วประมาณ 12 สัปดาห์ สามารถเข้ารับการวัดระดับภูมิคุ้มกันได้หรือตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิดสําหรับผู้ที่มีความสงสัยว่าตนเองเคยติดเชื้อไวรัสโควิดมาก่อนแต่ไม่มีอาการ


ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 ราคา 990 บาท
รายการตรวจ
  1. ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด- 19
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว