11.11 โปรโมชั่นสุขภาพ Love Couple & Screening Healthy

11.11 โปรโมชั่นสุขภาพ Love Couple & Screening Healthy
(62)
จำหน่าย 07 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
1/5
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

- โปรแกรมนี้สําหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น

- สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพ็กเกจผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์
 

​​ขั้นตอนที่ 2 : นําบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A ได้ทุกวัน เวลา 08.00-11.00 น. และ 13.00-14.00 น.

 

 

คําแนะนําการใช้บริการ
 

- ตรวจสุขภาพเบาหวาน กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)

- หากมีโรคประจําตัว หรือประวัติการรักษา ควรนํามาเพื่อให้แพทย์ประกอบคําวินิจฉัย

- ตรวจสุขภาพคู่รัก รอผลตรวจประมาณ 1 สัปดาห์


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
11.11 โปรโมชั่นสุขภาพ Love Couple & Screening Healthy
(62)
จำหน่าย 07 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

มอบของขวัญที่มีค่าแก่คนที่คุณรักสำหรับวันแต่งงานปี 2565 นี้ ด้วยโปรโมชั่นสุขภาพ Love Couple & Screening Healthy ในราคาคุ้มค่า กับหลากหลายรายการตรวจ


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายการตรวจ

ตรวจสุขภาพคู่รักหรือตรวจก่อนแต่งงาน ชาย

 1. รวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจหาหมู่เลือด
  ABO blood group
 3. ตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด
  Rh typing
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย
  Hemoglobin typing
 6. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
  Anti-HIV
 7. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
  VDRL
 8. ตรวจหาเชื้อภูมิพาหะไวรัสตับบี
  HBV prevac
 9. ตรวจปัสสาวะ
  Urine exam
 10. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก    
 11. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ      
 12. รายงานผลการตรวจสุขภาพ (A4)        
  Check-up Report

 

ตรวจสุขภาพคู่รักหรือตรวจก่อนแต่งงาน หญิง

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  Physical Examination
 2. ตรวจหาหมู่เลือด
  ABO blood group
 3. ตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด
  Rh typing
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 5. ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย
  Hemoglobin typing
 6. ตรวจหาเชื้อเอดส์
  Anti-HIV
 7. รวจหาเชื้อซิฟิลิส
  VDRL 
 8. ตรวจหาเชื้อภูมิพาหะไวรัสตับบี
  HBV prevac
 9. ตรวจปัสสาวะ
  Urine exam
 10. ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน
  Anti-Rubella IgG
 11. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก    
 12. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ       
 13. รายงานผลการตรวจสุขภาพ (A4)        
  Check-up Report
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว