โปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพผู้หญิง

โปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพผู้หญิง
(200)
จำหน่าย 06 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
โปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพผู้หญิง
(200)
จำหน่าย 06 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

หมดห่วง หมดกังวลเรื่องสุขภาพของคุณผู้หญิงเพราะเราอยู่เคียงข้างคุณด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพสุดคุ้มค่า


รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ระยะเวลาจำหน่ายวันที่ 6 มีนาคม - 31 มีนาคม 2563
   
 • ระยะเวลาเข้ารับบริการถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
   
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้หลังจากซื้อแพ็กเกจแล้ว 24 ชั่วโมง
  หรือนัดหมายวันเข้าใช้บริการกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯโทร. 061-389-5153

   
 • สามารถใช้บริการได้ที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. โทร.061-389-5153
   
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ กรณีเข้ารับบริการในวันจันทร์-ศุกร์ ไม่สามารถเลือกแพทย์ตรวจได้/กรณีเข้ารับบริการวันเสาร์สามารถเลือกแพทย์ตรวจได้
   
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รอผลตรวจ 7-10 วัน
   
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร A เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โทร.061-389-5153
   
 • สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเท่านั้น
หมายเหตุ
 • หากท่านเพิ่งกลับมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง หรือมีอาการอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขอความกรุณางดเข้าใช้บริการ กรณีที่ท่านซื้อบริการไว้แล้ว สามารถเข้ารับบริการได้จนกว่าแพ็กเกจจะหมดอายุ 
   
 • โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจสามารถ โทร061-389-5153  เวลา 08.30 - 21.00 น.
   
 • ช่องทาง Messenger    LINE 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว