สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพคเกจและโปรโมชั่น

ผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย

สิทธิพิเศษสำหรับคุณแม่ที่มาใช้บริการคลอดบุตรกับทางโรงพยาบาลเพชรเวช

 • การตรวจทางห้องปฎิบัติการมากกว่า 11 รายการ
 • ห้องพักเดี่ยวพิเศษ (Deluxe) 4 วัน 3 คืน
 • เลือกฝากครรภ์สูติแพทย์ได้
 • สะดวกต่อการฝากครรภ์ตามตารางของท่าน
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ 2 ครั้ง
 • บุตรขอท่านจะได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรคและ
 • ไวรัสตับอักเสบ บี
 • ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ฝากครรภ์
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด
 • ทารกแรกคลอดได้รับการดูแลโดย
 • กุมารแพทย์
 • รับชุดของขวัญจากโรงพยาบาล

ผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย 43,900.- บาท

สามารถแบ่งเบาภาระด้วยการผ่อนชำระ 3 งวดแรกระหว่างฝากครรภ์

 • ชำระครั้งที่ 1 เมื่อเริ่มแรกเข้าโครงการ จำนวน 5,000 บาท
 • ชำระครั้งที่ 2 เมื่อตรวจครรภ์เดือนที่ 5 จำนวน 5,000 บาท
 • ชำระครั้งที่ 3 เมื่อตรวจครรภ์เดือนที่ 7 จำนวน 5,000 บาท
 • ชำระส่วนที่เหลือ หลังคลอด

สิทธิส่วนลดเพิ่มเติม

 • ได้รับส่วนลด 20% สำหรับค่ายา ค่าแลป ค่าเอกซเรย์ ในการรักษาพยาบาลอื่นๆ ระหว่างครรภ์ มารดาและบุตร
 • ได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก ค่ายา, Lab. (ยกเว้นการตรวจพิเศษ) เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันคลอด
 • กรณีนอนพักรักษาตัวเกินกว่าแพคเกจ โรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลดค่าห้องพัก 30% ค่ายา 10%
 • ใช้สิทธิประกันสังคมเบิกได้ 13,000 บาท

 

โรงพยาบาลเพชรเวชพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชม. "ให้เราดูแลคุณ เพราะคุณ ... คือคนสำคัญของเรา"