สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพคเกจและโปรโมชั่น

การตรวจสุขภาพนั้นมีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพของทุกคน เพราะการตรวจสุขภาพสามารถทำให้ผู้ที่ได้รับการตรวจได้ทราบถึงปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพบางครั้งอาจใช้เวลานานและเป็นเรื่องยุ่งยาก ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเพชรเวช ได้ออกแบบแพคเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่มีความหลากหลายและมีความครอบคลุมทุกความต้องการของแต่ละบุคคลในครอบครัวเพื่อให้ความสะดวกในการเลือกตรวจที่เหมาะสมของแต่ละช่วงอายุของแต่ละบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ

 

CHECK UP PROGRAM 2018
รายการตรวจ Basic Smart Smart Excusive Ultimate
  A B Male Female Male Female
  อายุ< 30 ปี อายุ 30-40 ปี อายุ 40-50 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination X X X X X X X
ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination X X X X X X X
ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination       X X X X
ตรวจภายในโดยสูตินารีแพทย์ Gynecological Examination         X   X
ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ Auto-Refraction X X X X X X X
ตรวจคัดกรองการได้ยิน Audiogram            X X
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC) X X X X X X X
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) X X X X X X X
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลไขมันในเลือด Cholesterol X X X X X X X
ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ Triglyceride X X X X X X X
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง (ชนิดดี) High Density Lipoprotein (HDL)   X X X X X X
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ(ชนิดไม่ดี) Low Density Lipoprotein (LDL)   X X X X X X
ตรวจการทำงานของตับ SGPT X X X X X X X
ตรวจการทำงานของตับ SGOT X X X X X X X
ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase (AP)   X X X X X X
ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี  Total Bilirubin        X X X X
ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี  Direct bilirubin       X X X X
ตรวจโปรตีนในเลือดทั้งหมด Total Protein    X X X X X X
ตรวจการทำงานของไต Creatinine X X X X X X X
ตรวจการทำงานของไต BUN   X X X X X X
ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid   X X X X X X
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ Carcinoembryonic antigen (CEA)       X X X X
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha- fetoprotein (AFP)       X X X X
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate Specific Antigen (PSA)           X  
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Free T3           X X
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Free T4           X X
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH )           X X
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)   X X X X X X
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี Anti HBs   X X X X X X
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination X X X X X X X
ตรวจอุจจาระ Stool Exam       X X X X
ตรวจเอกซเรย์ปอดหัวใจ Chest Xray X X X X X X X
ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า Electrocardiogram (EKG)   X X X X X X
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Exercise Stress test (EST)           X X
ตรวจมะเร็งปากมดลูก  Thin Prep Pap Test         X   X
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน  Ultrasound Upper Abdomen   X          
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen     X        
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound whole Abdomen       X X X X
ตรวจเอ็กซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม Digital Mammogram with US breast             X
คูปองอาหาร Meal Coupon X X X X X X X
สมุดรายงานผลตรวจ Check up Report X X X X X X X
ราคาปกติ Normal Price 2,490 6,790 6,790 9,700 11,150 16,630 20,570
ราคาแพคเกจ Package Price 1,490 4,090 4,090 5,890 6,690 9,990 12,390

 

โปรแกรมตรวจก่อนทำงาน PK6105
ที่ รายการตรวจ ราคาพิเศษ
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination X
2 ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ Auto-Refraction X
3 ตรวจเอกซเรย์ปอดหัวใจ Chest Xray X
4 ตรวจหาหมู่เลือด Blood Group ABO Group X
5 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  CBC X
6 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination X
7 สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Check up report Sheet X
รวมราคาปกติ          1,300.00
อัตราพิเศษ             900.00

 

CHELATION THERAPY PACKAGE
No. Treatment  ราคาปกติ  ราคาพิเศษ
1 ตรวจวิเคราะห์เลือดสด (LBA) Live Blood Analysis         900.00 600
2 การฟื้นฟูหลอดเลือดและล้างสารพิษโดยคีเลชั่น  1  ครั้ง CHELATION THERAPY 1 time     4,000.00 2,500
3 การฟื้นฟูหลอดเลือดและล้างสารพิษโดยคีเลชั่น  5  ครั้ง CHELATION THERAPY 5  time   20,000.00 11,500

 

 

Optipn  Check up 2018
No. รายการตรวจเพิ่มเติม  ราคาปกติ  ราคาพิเศษ
1 ตรวจหาหมู่เลือด. ABO & Rh. 120.00 90
2 ตรวจหาหมู่เลือด Blood Group Rh Group 130.00 100
3 ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสม HbA1C 450.00 360
4 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ Carcinoembryonic antigen (CEA) 580.00 470
5 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha- fetoprotein (AFP) 550.00 440
6 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ Cancer antigen 125 (CA125) 1,200.00 960
7 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม Cancer antigen 153 (CA153) 1,500.00 1,200
8 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร Cancer antigen 19-9 (CA19-9) 1,200.00 960
9 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostate Specific Antigen (PSA) 1,210.00 970
10 ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Free T3 600.00 480
11 ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Free T4 520.00 420
12 ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH ) 550.00 440
13 ตรวจหาโรครูมาตอยด์ Rheumatoid factor 310.00 250
14 ตรวจหาระดับแคลเซี่ยมในเลือด Calcium 240.00 190
15 ตรวจหาระดับฟอสฟอรัสในเลือด Phosphorous 240.00 190
16 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ Hepatitis A viral antibody (Anti HAV) 800.00 640
17 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) 390.00 310
18 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี Anti HBs 400.00 320
19 ตรวจปฏิกิริยาต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซี Hepatitis C viral antibody HCV 660.00 530
20 ตรวจโรคธาลัสซีเมีย Hemoglobin Typing 500.00 400
21 ตรวจหาเชื้อเอดส์ Anti-HIV (Stat) 600.00 480
22 ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ Stool occult blood 150.00 120
23 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง Ultrasound whole Abdomen 2,500.00 2,000
24 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน  Ultrasound Upper Abdomen 1,500.00 1,200
25 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen 1,500.00 1,200
26 ตรวจเอ็กซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม Digital Mammogram with US breast 3,500.00 2,800
27 ตรวจเอ็กซเรย์ทางเดินอาหารส่วนบน Upper GI 1,500.00 1,200

 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ 

  1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
  2. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการกรุณานัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าที่ โทร: 02-718-1515 ต่อ 226
  3. กรุณานำยา อาหารเสริมที่รับประทานเป็นประจำและประวัติการรักษาที่ผ่านมา(ถ้ามี)นำมาในวันตรวจ
  4. เข้ารับบริการตรวจที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 

 

ตรวจสุขภาพ, โปรแกรมตรวจสุขภาพ, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แพคเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ, ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โรงพยาบาลเพชรเวช

 

ตรวจสุขภาพ, โปรแกรมตรวจสุขภาพ, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แพคเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ, ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ, โรงพยาบาลเพชรเวช