สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลเพชรเวชมีศูนย์อุบัติเหตุที่ต่างจากที่อื่น โดยจุดเด่นของเราคือเรื่องความว่องไว การเข้าถึงผู้ป่วย ความพร้อมของทีมแพทย์และพยาบาล เมื่อมาถึงจะได้รับการตรวจคัดกรองทันที และได้รับการบริการอย่างเป็นลำดับขั้นตอนตามความฉุกเฉิน

หรือแม้เคสที่ไม่ประวัติการรักษามาก่อนแต่หากผู้ป่วยอยู่ในภาวะฉุกเฉินก็จะทำการรักษาทันที และอีกจุดเด่นที่สำคัญคือมีแพทย์เฉพาะทางคอยรับคำปรึกษาเสมอในเคสที่ต้องการการรักษาที่เร่งด่วน

6 จุดเด่นศูนย์ Trauma โรงพยาบาลเพชรเวช

        • มีทีมแพทย์เฉพาะทางและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง

        • มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือการตรวจวินิจฉัย ตรวจรักษาที่ครบครัน รวมถึงห้องฉุกเฉิน และห้องผ่าตัด 

        • มีห้องผ่าตัดและเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

        • มีอุปกรณ์ที่เพรียบพร้อมในการให้การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

        • มีการให้ความรู้และสนับสนุนชุมชนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และการวิจัยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ

        • มีโปรแกรมสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บ การให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพ

 

บริการให้การรักษาผู้ป่วยทุกเคส

        • เคสรุนแรง 

          ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอง เมื่อร่างกายได้รับความกระทบกระเทือน มีการฉีกขาด หัก มีเลือดออกทั้งภายในและภายนอก การเคลื่อนย้ายทันทีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้น โดยเฉพาะถ้ากระดูกสันหลังหัก กระดูกที่หักจะตัดไขสันหลังทำให้ผู้บาดเจ็บพิการตลอดชีวิตได้ ดังนั้นไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจนกว่าหน่วยแพทย์และพยาบาลจะมาถึง

        • แบบไม่ฉุกเฉิน 

          หากไม่สะดวกเดินทางมาโรงพยาบาลเอง ต้องแจ้งทางโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่อยู่ในลักษณะอาการไม่โคม่า สามารถโทรแจ้งโรงพยาบาลให้รถพยาบาลไปรับได้

 

ทีม Trauma มืออาชีพ

        ในส่วนของพยาบาลใหม่จะมีการส่งไปอบรมเบื้องต้นกับการดูแลคนไข้ Case Trauma หรือส่งไปเรียนเฉพาะทางพยาบาล ER  เป็นระยะเวลา 4 เดือน และในระดับอาวุโสเราจะส่งไปอบรบในระดับพิเศษ อย่าง Advance และ Support

 

ทริครับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

        ถึงอุบัติเหตุในกรุงเทพจะไม่รุนแรงเท่ากับต่างจังหวัด แต้ก็พอมีเคสหนักอยู่บ้าง ทางโรงพยาบาลเพชรเวชมีคำแนะนำดังนี้  ก่อนเกิดอุบัติเหตุ (ป้องกัน)

        1. เตรียมความพร้อมทางร่างกายและเครื่องยนต์ให้พร้อมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

        2. ปฎิบัติตามกฎจารจร จริงๆแล้วกฎจราจรหลายข้อมีไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสียหายต่อตัวผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุ

        3. กรณีที่เกิดอุบัติเหตุโทรขอความช่วยเหลือที่ 1669 

        4. ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหากยังไม่แน่ใจห้ามเคลื่อนย้ายเองให้รอทางกู้ชีพหรือกู้ภัยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียขึ้น