สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

        

 

ช่วงนี้ชื่อของ ไขมันทรานส์ โด่งดังเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เพราะประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายกรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) โดยจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2562 เนื่องจากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า ไขมันทรานส์ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 

รู้จักไขมันทรานส์

        ไขมันทรานส์ (Trans Fat) เป็นหนึ่งในประเภทของไขมัน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทคือ 1.ไขมันอิ่มตัว 2.ไขมันไม่อิ่มตัว และ 3.ไขมันทรานส์  โดยไขมันทรานส์มีส่วนประกอบหลักคือ กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีโครงสร้างชนิดทรานส์ พบได้เล็กน้อยจากไขมันในเนื้อสัตว์และนม แต่ส่วนใหญ่ไขมันทรานส์จะเป็นไขมันที่ได้จากการสังเคราะห์ระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร โดยการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในน้ำมันพืชเพื่อทำให้น้ำมันพืชแข็งตัวมากขึ้น ช่วยยืดอายุของอาหารและเพิ่มความคงตัวของรสชาติอาหารได้ ที่สำคัญราคายังย่อมเยากว่าไขมันอื่น ดังนั้นอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์มาประกอบอาหารจึงเป็นที่นิยม 

 

อันตรายของไขมันทรานส์

        หากกินอาหารที่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์บ่อยๆ จำนวนมาก หรือกินติดต่อกันนานๆ อาจส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคดังต่อไปนี้  คือ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ  หากอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเลยทีเดียว  

 

อาหารไขมันทรานส์

        แหล่งไขมันทรานส์ก็คือ มาร์การีน ครีมเทียม เนยขาว ครีมเทียมข้นหวาน ซึ่งนำมาใช้เป็นส่วนผสมในคุกกี้ เค้ก โดนัท วิปครีม พาย รวมถึงขนมกรุบกรอบ อาหารฟาสต์ฟู้ด และเครื่องดื่มต่าง ๆ นั่นเอง เพราะฉะนั้นเวลากินอาหารหวาน มัน ต้องระวังไว้ค่ะ 

 

นับเป็นข่าวดีที่มีการห้ามใช้ไขมันทรานส์ แต่อย่างไรก็ตามเราทุกคนระวังเรื่องการบริโภคไขมันและอาหารที่มีไขมันให้อยู่ให้ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และลดความเสี่ยงจากโรคร้ายต่าง ๆ ด้วย