สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

อาการนอนกระตุก Hypnic Jerks ความรู้สึกเหมือนฝันว่าตกจากที่สูง แท้จริงแล้วเกิดจากอะไร และอันตรายต่อสุขภาพไหม บอกเลยต้องรู้ไว้ จะได้นอนหลับสบายตลอดคืน

อ่านเพิ่มเติม...

ก่อนหันไปกดชักโครก คุณควรหันไปสังเกตลักษณะของอุจจาระของคุณบ้าง เพราะสุขภาพของเราสามารถตรวจได้ง่ายๆ จากอุจจาระนี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นขนาด สี กลิ่น หรือลักษณะที่เห็นได้จากภายนอก

อ่านเพิ่มเติม...

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิรูปการบริหารการลงทุนของสำนัก งานประกันสังคม ว่า สปส.มีภาระหน้าที่ให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้กำหนดการบริหารการลงทุนเป็นหนึ่งในวาระปฏิรูปของกระทรวงแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ในผู้ที่คิดฆ่าตัวตายสำเร็จ จะพบว่า 50% มีปัญหาโรคซึมเศร้าอยู่ ซึ่งโรคซึมเศร้านั้น ในอดีตที่ผ่านมา เป็นโรคที่สังคมได้ให้ความสนใจน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า แต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 120,000 ราย เสียชีวิตประมาณ 10,000 ราย และมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาอย่างน้อย 2,200 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

แอพพลิเคชั่นติดตามผู้ป่วยโรคไต เฝ้าระวังพฤติกรรมเด็กออทิสติก หรือโดรนเฝ้าะวังภัยหมอกควัน เป็นตัวอย่างผลงานจากนวัตกรเลือดใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อ่านเพิ่มเติม...
ประกันภัย พ.ร.บ เรื่องใกล้ตัวเรื่องต้องรู้

บรรดาเจ้าของรถยนต์หรือผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายคงคุ้นหูกับประกันภัย พ.ร.บ. หรือ  ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  แต่ พ.ร.บ. นี้เกี่ยวข้องกับเราทุกคนอย่างไรเมื่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ รวมถึงความคุ้มครองครอบคลุมถึงใครบ้าง อย่างไร .... เรารวบรวมรายละเอียดมาให้ทราบกันไว้

อ่านเพิ่มเติม...
หน้าที่ 13 จาก 15