สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

บุหรี่ไฟฟ้า, หัวใจ, หลอดเลือด

ระยะนี้ ไปไหนมาไหนก็จะเห็นคนถือกล่องเหล็กหรืออะลูมิเนียมเล็ก นำขึ้นมาสูบพ่นควัน ลักษณะคล้ายการสูบบุหรี่ แน่นอน นั่นคือ “บุหรี่ไฟฟ้า” ที่คนทั่วไปคิดว่า สูบแล้วอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดา ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดมาตลอด

อ่านเพิ่มเติม...
โรคซึมเศร้า, สัญญาณบอกเหตุ, สารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติ

กรมสุขภาพจิตเผย "โรคซึมเศร้า"เกิดจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติ มีหลายสาเหตุ แนะสังเกต 9 สัญญาณ หากพบเห็นอย่าประมาท ต้องเข้าไปพูดคุย ช่วยเยียวยาเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม...
ไวรัสลงกระเพาะ, โรคที่ควรระวังรับปีใหม่, ปีใหม่, โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่, โรคหลอดลมอักเสบ, โรคอุจจาระร่วง

สำนักอนามัยเตือนอากาศเปลี่ยน ควรระวังสุขภาพของเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เป็นพิเศษ เพราะอาจทำให้เกิดโรคไวรัสลงกระเพาะและลำไส้

อ่านเพิ่มเติม...
ทีมแพทย์บราซิล, ลิ้นหัวใจพัลโมนารี, VenusP-Valve

ทีมแพทย์บราซิล ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์การ์ลอส เปดรา จากสถาบัน Dante Pazzanese Institute of Cardiovascular Technology ในเมืองเซาเปาโล ประสบความสำเร็จในการใส่ลิ้นหัวใจพัลโมนารี VenusP-Valve ผ่านสายสวนในระดับคลินิก 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตามเวลาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...
ผู้ประกันตนคนพิการ, เลือกสิทธิรักษาพยาบาลได้, สิทธิประกันสังคม, สิทธิบัตรทอง

คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน มีสิทธิเลือกการรักษาพยาบาลได้แล้ว(สำหรับผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ)เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...
เปิดทางคนพิการใช้สิทธิเลือกรักษาพยาบาล, ราชกิจจานุเบกษา, รับสิทธิบริการสาธารณสุข

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 45/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 58/2559 เกี่ยวกับการปฏิรูประบบการช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมให้สามารถเลือกรับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงได้โดยสะดวกตามความสมัครใจ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...
หน้าที่ 7 จาก 15