สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ข่าวสารและกิจกรรม

114 สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์..พื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล..ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ..พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..วันที่ 26 ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พศ.2560 โรงพยาบาลเพชรเวชเวช ร่วมกับ โรงเรียนเสริมสวย อรพิน ธนาฤทธิ์ ได้จัดให้มีกิจกรรมตัดผมฟรีแก่ พนักงาน ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล ตลอดจนผู้ทีเดินผ่านไปมาบริเวณโรงพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (ในพระบรมโกศ) ซึ้งได้มีผู้คนมาใช้บริการตัดผมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

นายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์ ผอ.รพ.เพชรเวช พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมและคณะอนุกรรมการจาก สปสช. เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

รพ.เพชรเวชจัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 เมื่อ 22 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...