สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์

 

คลินิกเด็กสุขภาพดี

คุณพ่อ คุณแม่ที่ให้ความสำคัญเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและการป้องกันโรคให้แก่ลูกน้อย สามารถเข้ารับบริการจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทุกวันพุธ

 

คลินิกโภชนาการและพัฒนาการเด็ก

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ที่ให้ความสำคัญเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยโภชนาการอย่างสมวัย และ/หรือสนใจเรื่องการกระตุ้นหรือส่งเสริมพัฒนาการให้แก่ลูกน้อย สามารถเข้ารับบริการจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทุกวันพุธ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกุมารแพทย์โรงพยาบาลเพชรเวช

โทร. 0-2718-1515