สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์

 

แผนกห้องคลอดเปิดให้บริการแก่สตรีที่ตั้งครรภ์ เพื่อเข้ารับบริการการคลอดบุตรด้วยวิธีปกติ โดยมีสูติแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์คอยเฝ้าระวังดูแลมารดาและทารกในครรภ์ให้ ปลอดภัยขณะรอคลอด

ภายในห้องคลอดประกอบด้วย  ห้องรอคลอด 3 ห้อง ( 6 เตียง ) ซึ่งมีบรรยากาศที่เงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว และมีห้องคลอด  VIP 2 ห้อง ห้องคลอดปกติ  2 ห้อง

แผนกห้องเด็กอ่อน ให้การดูแลเด็กแรกเกิดโดยพยาบาลและกุมารแพทย์ประจำ ทั้งเด็กปกติ เด็กป่วย เด็กป่วยวิกฤต โดยให้บริการดูแล รักษา ให้คำแนะนำในการดูแลเด็กทารกแรกเกิดและการให้นมมารดาแก่มารดาที่มารับบริการ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาทางโทรศัพท์โดยพยาบาลและกุมารแพทย์

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

โรงพยาบาลเพชรเวช

โทร. 0-2718-1515 ต่อ 200 

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง