สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน..คลิ๊กที่นี่

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารสมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล รพ.เพชรเวช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ

โทร: 0-2718-1515 ต่อ 160,161-2

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. เภสัชกร

คุณสมบัติ :

   - จบปริญญาตรี

   - มีใบประกอบวิชาชีพการเภสัช

   - มีความรู้ในการจ่ายยา พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจได้

   - หากมีประสบการณ์จากคลินิกและโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 45 ปี

หลายอัตรา

2. นักรังสีเทคนิคประจำโรงพยาบาล

คุณสมบัติ :

   -  จบปริญญาตรี ด้านรังสีเทคนิค

   - มีใบประกอบวิชาชีพนักรังสี

   - สามารถทำการ x-ray ทั่วไป, CT Scan, Mammogram ได้

   - หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - เพศ หญิง อายุ 23 - 45 ปี

2 อัตรา

3. พยาบาลวิชาชีพเคมีบำบัด

คุณสมบัติ :

     -   จบปริญญาตรี พยาบาลวิชาชีพ

    - ผ่านหลักสูตรอบรมการให้เคมีบำบัด

    - เคยดูแลและให้เคมีบำบัดแก่ผู้ป่วย

    - มีประสบการณ์เคมีโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    - เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

4 . พยาบาลวิชาชีพ IC Nurse

คุณสมบัติ :

     - จบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ

     -  มีความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 1 - 2 ปี

     -  เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

5 . พยาบาลหัวหน้า WARD

คุณสมบัติ :

     - จบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ

     -  สามารถตัดสินใจในงานพยาบาลได้ดี

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 5 ปีขึ้นไป

     -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกลักษณะดี

     -  เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

2 อัตรา

6 . พยาบาลวิชาชีพ ICU / WARD

คุณสมบัติ :

     - จบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 1 - 2 ปี

     -   สามารถทำงานตามที่รับมอบหมายได้

     -  เพศ หญิง อายุ 22 - 40 ปี

5 อัตรา

 

1.   Content Creator

รายละเอียดการทำงาน :

    -  ทำงานร่วมกับทีม Digital Marketing เน้น Creative

    -  เขียนบทความ (Rewrite) เพื่ออัพเดทลงเว็ปไซต์ใหม่

    -  เขียน content เตรียมไว้ล่วงหน้า 2 เดือน เพื่อเป็นการวางแผนให้กับทีมงาน

    -  สร้างสรรค์ Content หลากหลายรูปแบบ

    -  สัมภาษณ์หมอ เพื่อนำไปเขียนบทความ

    -  มีความรู้ทางด้าน SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ :

    -  ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี

    -  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการประสานงาน มีความเป็น Copy Writer ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี

    -  มีวินัย ไม่ติดมือถือ,ไม่ติดยาเสพติด, การพนัน หรือติดความเป็นส่วนตัวต่างๆจนทำให้งานไร้ประสิทธิภาพ

2 อัตรา 

2.   SocialMedia

รายละเอียดการทำงาน :

    -  ทำงานร่วมกับทีม Digital Marketing เน้น Creative

    -  สนใจข่าวสาร สาระ บันเทิง ชอบท่องโลกอินเตอร์เน็ต

    -  มีความเข้าใจในการเขียนบทความพอสมควร

    -  คิดนําเสนอ ไอเดีย การเขียน Content ใหม่ๆได้ (ทำงานร่วมกับ COPYWRITER)

    -  ตอบคำถามทุกช่องทางออนไลน์ และให้ข้อมูลรายละเอียดแพคเกจผ่านทางเพจเฟซบุค ไลน์ และช่อง  ทางต่างๆ ดูแลลูกค้า รับโทรศัพท์

    -  ซัพพอร์ต Digital Marketing และ Content Creator ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

 

คุณสมบัติ :

    -  ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี

    -  มีประสบการณ์การดูแล Social Media

    -  รู้จักวิธีการทำโฆษณา บนโลกโซเชี่ยลมีเดีย

    -  เข้าใจ Mood & Tone ของแบรนด์ เพื่อการวางระบบภาษาในการตอบลูกค้า เป็นคาแรกเตอร์เดียวกับ Admin Character

    -  สามารถ Optimize Ads ได้ มีความละเอียด ในการวิเคราะห์

    -  มีทักษะการประสานงานมีทักษะในการวิเคราะห์ การประมวลผลที่ดี มีทักษะการประสานงาน

    -  มีวินัย ไม่ติดมือถือ,ไม่ติดยาเสพติด, การพนัน หรือติดความเป็นส่วนตัวต่างๆจนทำให้งานไร้ประสิทธิภาพ

1 อัตรา 

3.   Sales Executive

รายละเอียดการทำงาน :

    -  การวางแผนการขาย + ดำเนินงานตามเป้าหมายผ่านช่องทาง Online ทุกช่องทาง

    -  กำหนดยอดขายประจำปี และจัดการยอดขายตามเป้า

    -  กำหนดกลยุทธ์วางแผนการขาย หาลูกค้าใหม่ ดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

    -  ดูแลการขาย และลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

    -  ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหา บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ

    -  ดำเนินการ รับฟังความต้องการ วิเคราะห์ นำเสนอ ประชุมวางแผน จนถึงการปิดการขาย

    -  ประสานงานกับทีมงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการตาม Scope งานที่วางไว้

    -  จำนวนลีด

    -  การโทรทำนัด และการเข้าพบลูกค้า

    -  จำนวนการนำเสนอ

    -  จำนวนใบเสนอราคาที่ส่งให้ลูกค้า

    -  ปริมาณการติดตามงาน

    -  รายงานการขาย การปิดการขาย การดูแลหลังการขาย

    -  การขายเพิ่ม

 

คุณสมบัติ :

    -  อายุ 25 - 35 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท

    -  มีความรู้ด้าน Online Digital  (Web Site / Mobile Application / Media Production / Online Marketing / Social Media)

    -  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี

    -  มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน มีความคิดเป็นระบบและมีเป้าหมายในชีวิต ชอบความก้าวหน้า

    -  ทำงานร่วมกับทีมงานอื่นได้เป็นอย่างดี

    -  มีความชอบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

    -  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

4. พนักงานทำความสะอาด

คุณสมบัติ :

     -  ทำความสะอาดตามบริเวณที่รับผิดชอบ

     -  ไม่มีความรังเกียจในการให้บริการผู้ป่วย

     -  มีความขยัน อดทน สามารถทำ OT ได้

     -  เพศหญิง อายุ 18 - 50 ปี

5 อัตรา

5.   พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

    -  มีประสบการณ์ การทำบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้

    -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน รับแรงกดดันได้

    -  เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา 

6.   ธุรการแผนกส่งเสริมสุขภาพ

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี

    -  มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

    -  สามารถทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

    -  หากมีประสบการณ์ในงานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    -  เพศ หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา 

7.   IT SUPPORT / PROGRAMER

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษาปริญญาตรี / โท คอมพิวเตอร์

    -  มีประสบการณ์ 3 - 7 ปี

    -  หากมีประสบการณ์ IT ทางด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    -  เพศ อายุ 25 - 35 ปี

2 อัตรา 

8.   พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษาปริญญาตรี / โท คอมพิวเตอร์

    -  มีประสบการณ์ 3 - 7 ปี

    -  หากมีประสบการณ์ IT ทางด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    -  อายุ 25 - 35 ปี

3 อัตรา 

ผู้ป่วยสามารถได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อมารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเพชรเวช  ท่านสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกัน ที่ท่านได้ทำประกันชีวิต ไว้กับบริษัทประกันนั้นๆ ทางโรงพยาบาลมีทีมงานที่คอยอำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างบริษัทประกันและโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการเคลมค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วย

 

Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
Manulife Insurance (Thailand)
Public Company Limited
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

 

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิตจำกัด เฉพาะบัตรโลโก้ HBC
บริษัท ธนชาตประกันชีวิตจำกัด เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด เฉพาะบัตรโลโก้ HBC
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
เฉพาะบัตรโลโก้ HBC
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด
เฉพาะบัตรโลโก้ HBC
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
(มหาชน) เฉพาะบัตรโลโก้ TPA

 

บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เฉพาะบัตรโลโก้ HBC
บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด
เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เฉพาะบัตรโลโก้ HBC
บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด

 

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
จำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด
(มหาชน) เฉพาะบัตรโลโก้ TPA
บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (ประกันวินาศภัย)
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล
แอสชัวรันส์ จำกัด (ประกันวินาศภัย)
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
บริษัท เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
บริษัท เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต

 

บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด
ริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด
(มหาชน)