สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

บริการทางการแพทย์

บริการห้องพักผู้ป่วย

ให้บริการห้องพักรักษาตัวที่ทันสมัย หลากหลายประเภทห้องกว่า 200 ห้อง เช่น ห้องเดี่ยวเดอลุกซ์  ห้องเดี่ยวพิเศษ หรือห้องคู่พิเศษปรับอากาศ ฯลฯ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก และการดูแลเอาใจใส่จากแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารสมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ แผนกบุคคล รพ.เพชรเวช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ โทร. 0-2718-1515 ต่อ 160,161-2 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2718-1515 ต่อ 104