สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ติดต่อเรา


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน..คลิ๊กที่นี่

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารสมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล รพ.เพชรเวช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ

โทร: 0-2718-1515 ต่อ 160,161-2

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. เภสัชกร

คุณสมบัติ :

    - สามารถขึ้นเวรได้

หลายอัตรา

2. นักรังสีเทคนิค (4 ปี)

คุณสมบัติ :

    - วุฒิการศึกษา วทบ.รังสีเทคนิค

    - มีประสบการณ์

หลายอัตรา

3. ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

คุณสมบัติ :

 

หลายอัตรา

4 . พยาบาลวิชาชีพเคมีบำบัด

คุณสมบัติ :

    - อายุ 25-40ปี

    - จบปริญญาตรี พยาบาลวิชาชีพ

    - ผ่านการอบรมการให้เคมีบำบัด

    - เคยดูแลและให้เคมีบำบัดแก่ผู้ป่วย 4 ปี

    - มีประสบการณ์ด้านเคมีโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา

5 . พยาบาลวิชาชีพ IC Nurse

คุณสมบัติ :

     - อายุ 25 ปีขึ้นไป

     - จบการศึกษาปริญญาด้านการพยาบาลศาสตร์

     -  มีความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 1 - 2 ปี 

1 อัตรา

 

1. พนักงานทำความสะอาด

คุณสมบัติ :

    - เพศหญิง อายุ 20-50 ปี

หลายอัตรา

2. ธุรการเครื่องมือแพทย์

คุณสมบัติ :

    - เพศชาย อายุ 20-30 ปี

    - จบการศึกษา ปวส.

    - สามารถทำงานด้านเอกสารได้

1 อัตรา

3.   เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT

คุณสมบัติ :

    - เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

    - จบการศึกษาด้านปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

    - สามารถทำงานด้านเอกสารได้

    - มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

    - สามารถให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องระบบแก่ผู้ใช้งานท่านอื่นได้

    - มีความรู้เกี่ยวกับระบบ HIS ของโรงพยาบาล

    - มีความรู้เกี่ยวกับระบบ SSB จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 อัตรา