สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ติดต่อเรา

1. ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลายอัตรา
   
2.พนักงานผู้ช่วย ( NA ) หลายอัตรา
   ( จบหลักสูตร พนักงานผู้ช่วย )
 

3. พยาบาล

หลายอัตรา
   ( วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์)  
4. ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ( ชาย ) หลายอัตรา
   ( วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป )  
5. เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน ( Admission )  หลายอัตรา
   ( วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป )  
6. เจ้าหน้าที่ เวรเปล 1 อัตรา
   ( จบหลักสูตร พนักงานผู้ช่วย )  
7. กราฟฟิคดีไซน์ 1 อัตรา
   ( วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี)  
8. หัวหน้า ( ห้องฉุกเฉิน ) 1 อัตรา
   ( พยาบาลวิชาชีพ )  
9. พยาบาลตรวจเวณฝ่าย หลายอัตรา
   ( พยาบาลวิชาชีพ )  
10. ผู้ช่วยทันตกรรม หลายอัตรา
   ( วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาธารณะสุข )  
 11. พยาบาล OPD, ER ( ด่วน )  หลายอัตรา
    ( มีประสบการณ์ )
 12. พนักงานผู้ช่วย ( ด่วน )  หลายอัตรา
    ( มีประสบการณ์ )  
 13. แม่บ้าน  หลายอัตรา
 14. พนักงานบัญชี  1 อัตรา
     ( วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี )  
 15.ธุรการจัดซื้อ  1 อัตรา
     ( วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี )