สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ติดต่อเรา

1.ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลายอัตรา
   
2.พยาบาล หลายอัตรา
( วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ )  

 

 
3.ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ( ชาย ) หลายอัตรา
( วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป )  
    
4.เจ้าหน้าที่ เวรเปล 1อัตรา
( จบหลักสูตร พนักงานผู้ช่วย )  
   
5.กราฟฟิคดีไซน์ 1อัตรา
( วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี )  
     
6.พนักงานผู้ช่วย ( ด่วน ) หลายอัตรา
( มีประสบการณ์ )  
   
8.พนักงานบัญชี 1อัตรา
(วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี)  
    
9.นักรังสีเทคนิค ( 4 ปี ) หลายอัตรา
( วุฒิการศึกษา วทบ.รังสีเทคนิค )  
     
10.นักกิจกรรมการตลาด Event ( ด่วน ) หลายอัตรา
ไม่จำกัดอายุ / เพศ (วางแผนกิจกรรมการตลาดได้ มีประสบณ์การณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ )  
   
11.การตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( ด่วน ) 1 อัตรา
( วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการตลาดหรือพยาบาล  ประสบการณ์ด้านการตลาด รพ.อย่างน้อย 1 ปี ไม่จำกัดเพศ)  
   
12.คนขับรถ Emergency หลายอัตรา
   
13.การตลาด  หลายอัตรา
( ประสบการณ์1ปี เงินเดือน 15,000 )  
   
14.เภสัชกร หลายอัตรา 
(มีประสบการณ์)  
   
15.เจ้าหน้าที่ต้อนรับ หลายอัตรา
(สามารถขึ้นเวรได้)  
   
16.เจ้าหน้าที่จป.ทางเทคนิค 1อัตรา