สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ติดต่อเรา


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน..คลิ๊กที่นี่

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารสมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล รพ.เพชรเวช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ

โทร: 0-2718-1515 ต่อ 160,161-2

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. เภสัชกร

คุณสมบัติ :

   - จบปริญญาตรี

   - มีใบประกอบวิชาชีพการเภสัช

   - มีความรู้ในการจ่ายยา พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจได้

   - หากมีประสบการณ์จากคลินิกและโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 45 ปี

หลายอัตรา

2. นักรังสีเทคนิคประจำโรงพยาบาล

คุณสมบัติ :

   -  จบปริญญาตรี ด้านรังสีเทคนิค

   - มีใบประกอบวิชาชีพนักรังสี

   - สามารถทำการ x-ray ทั่วไป, CT Scan, Mammogram ได้

   - หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - เพศ หญิง อายุ 23 - 45 ปี

2 อัตรา

3. พยาบาลวิชาชีพเคมีบำบัด

คุณสมบัติ :

     -   จบปริญญาตรี พยาบาลวิชาชีพ

    - ผ่านหลักสูตรอบรมการให้เคมีบำบัด

    - เคยดูแลและให้เคมีบำบัดแก่ผู้ป่วย

    - มีประสบการณ์เคมีโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    - เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

4 . พยาบาลวิชาชีพ IC Nurse

คุณสมบัติ :

     - จบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ

     -  มีความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 1 - 2 ปี

     -  เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

5 . พยาบาลหัวหน้า WARD

คุณสมบัติ :

     - จบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ

     -  สามารถตัดสินใจในงานพยาบาลได้ดี

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 5 ปีขึ้นไป

     -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกลักษณะดี

     -  เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

2 อัตรา

6 . พยาบาลวิชาชีพ ICU / WARD

คุณสมบัติ :

     - จบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ

     -  มีประสบการณ์ทางการพยาบาล 1 - 2 ปี

     -   สามารถทำงานตามที่รับมอบหมายได้

     -  เพศ หญิง อายุ 22 - 40 ปี

5 อัตรา

 

1. พนักงานทำความสะอาด

คุณสมบัติ :

     -  ทำความสะอาดตามบริเวณที่รับผิดชอบ

     -   ไม่มีความรังเกียจในการให้บริการผู้ป่วย

     -   มีความขยัน อดทน สามารถทำ OT ได้

     -  เพศ หญิง อายุ 18 - 50 ปี

5 อัตรา

2. ธุรการเครื่องมือแพทย์

คุณสมบัติ :

    -  จบการศ฿กษา ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิคส์

    -  สามารถทำงานด้านเอกสารได้

    -  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

    - เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี

1 อัตรา

3.   พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

    -  มีประสบการณ์ การทำบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้

    -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน รับแรงกดดันได้

    -  เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา 

4.   ธุรการแผนกส่งเสริมสุขภาพ

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี

    -  มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

    -  สามารถทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

    -  หากมีประสบการณ์ในงานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    -  เพศ หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา 

5.   ธุรการโภชนาการ

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส.

    -  สามารถบริหารงานเอกสารได้เป็นอย่างดี

    -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน

    -  เพศ หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา 

6.   พนักงานพัสดุ - คลังยา

คุณสมบัติ :

    -  จบการศึกษาปริญญาตรี

    -  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

    -  หากมีประสบการณ์งานคลังยาในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    -  เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี

1 อัตรา 

 7.   Graphic

รายละเอียดการทำงาน :

    -  ทำงานร่วมกับทีม Digital Marketing เน้น Creative

    -  สามารถคิดไอเดียสร้างสรรค์งานสื่อโฆษณา (ภาพนิ่ง) โดยใช้ Illustrator และ Photoshop

    -  ตัดต่อวิดีโอได้ (ไม่จำกัดโปรแกรม) ถ้าใช้ AfterEffect และ PremirePro ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    -  รับผิดชอบงานด้านการทำ Them concept

    -  ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    -  มีทัศนคติที่ดีในการออกแบบ

 

คุณสมบัติ :

    -  ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี

    -  มีประสบการณ์ในการทำ Graphic 2 ปีขึ้นไป

    -  มีประสบการณ์ในการทำ Graphic สำหรับแบรนด์ของธุรกิจนั้น

    -  มีประสบการณ์ในการทำ Digital Visual Marketing มีความคิดสร้างสรรค์

    -  มีวินัย ไม่ติดมือถือ,ไม่ติดยาเสพติด, การพนัน หรือติดความเป็นส่วนตัวต่างๆจนทำให้งานไร้ประสิทธิภาพ

1 อัตรา 

 8.   Content Creator

รายละเอียดการทำงาน :

    -  ทำงานร่วมกับทีม Digital Marketing เน้น Creative

    -  เขียนบทความ (Rewrite) เพื่ออัพเดทลงเว็ปไซต์ใหม่

    -  เขียน content เตรียมไว้ล่วงหน้า 2 เดือน เพื่อเป็นการวางแผนให้กับทีมงาน

    -  สร้างสรรค์ Content หลากหลายรูปแบบ

    -  สัมภาษณ์หมอ เพื่อนำไปเขียนบทความ

    -  มีความรู้ทางด้าน SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ :

    -  ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี

    -  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการประสานงาน มีความเป็น Copy Writer ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี

    -  มีวินัย ไม่ติดมือถือ,ไม่ติดยาเสพติด, การพนัน หรือติดความเป็นส่วนตัวต่างๆจนทำให้งานไร้ประสิทธิภาพ

2 อัตรา 

 9.   SocialMedia

รายละเอียดการทำงาน :

    -  ทำงานร่วมกับทีม Digital Marketing เน้น Creative

    -  สนใจข่าวสาร สาระ บันเทิง ชอบท่องโลกอินเตอร์เน็ต

    -  มีความเข้าใจในการเขียนบทความพอสมควร

    -  คิดนําเสนอ ไอเดีย การเขียน Content ใหม่ๆได้ (ทำงานร่วมกับ COPYWRITER)

    -  ตอบคำถามทุกช่องทางออนไลน์ และให้ข้อมูลรายละเอียดแพคเกจผ่านทางเพจเฟซบุค ไลน์ และช่อง  ทางต่างๆ ดูแลลูกค้า รับโทรศัพท์

    -  ซัพพอร์ต Digital Marketing และ Content Creator ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

 

คุณสมบัติ :

    -  ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี

    -  มีประสบการณ์การดูแล Social Media

    -  รู้จักวิธีการทำโฆษณา บนโลกโซเชี่ยลมีเดีย

    -  เข้าใจ Mood & Tone ของแบรนด์ เพื่อการวางระบบภาษาในการตอบลูกค้า เป็นคาแรกเตอร์เดียวกับ Admin Character

    -  สามารถ Optimize Ads ได้ มีความละเอียด ในการวิเคราะห์

    -  มีทักษะการประสานงานมีทักษะในการวิเคราะห์ การประมวลผลที่ดี มีทักษะการประสานงาน

    -  มีวินัย ไม่ติดมือถือ,ไม่ติดยาเสพติด, การพนัน หรือติดความเป็นส่วนตัวต่างๆจนทำให้งานไร้ประสิทธิภาพ

1 อัตรา 

 10.   Sales Executive

รายละเอียดการทำงาน :

    -  การวางแผนการขาย + ดำเนินงานตามเป้าหมายผ่านช่องทาง Online ทุกช่องทาง

    -  กำหนดยอดขายประจำปี และจัดการยอดขายตามเป้า

    -  กำหนดกลยุทธ์วางแผนการขาย หาลูกค้าใหม่ ดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

    -  ดูแลการขาย และลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

    -  ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหา บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ

    -  ดำเนินการ รับฟังความต้องการ วิเคราะห์ นำเสนอ ประชุมวางแผน จนถึงการปิดการขาย

    -  ประสานงานกับทีมงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการตาม Scope งานที่วางไว้

    -  จำนวนลีด

    -  การโทรทำนัด และการเข้าพบลูกค้า

    -  จำนวนการนำเสนอ

    -  จำนวนใบเสนอราคาที่ส่งให้ลูกค้า

    -  ปริมาณการติดตามงาน

    -  รายงานการขาย การปิดการขาย การดูแลหลังการขาย

    -  การขายเพิ่ม

 

คุณสมบัติ :

    -  อายุ 25 - 35 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท

    -  มีความรู้ด้าน Online Digital  (Web Site / Mobile Application / Media Production / Online Marketing / Social Media)

    -  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี

    -  มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน มีความคิดเป็นระบบและมีเป้าหมายในชีวิต ชอบความก้าวหน้า

    -  ทำงานร่วมกับทีมงานอื่นได้เป็นอย่างดี

    -  มีความชอบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

    -  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี