สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็กเกจ

โรคหลอดเลือดสมอง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคอัมพาต โรค stroke หรือภาวะสมองขาดเลือด

ไม่ใช่โรคของสมองแต่เป็นโรคของหลอดเลือด และเป็นโรคที่สมองต้องรับกรรม แปลว่าถ้าหลอดเลือดมีปัญหา อย่าโฟกัสที่สมองอย่างเดียว แต่จะมี 3 จุดหลักๆ ในร่างกายที่จะได้รับผลกระทบ คือ 1. สมอง 2. หัวใจ 3. ไต  จริงอยู่ที่ว่ายิ่งแก่ตัวไปหลอดเลือดก็จะไม่ดี แต่มันจะมีสาเหตุมาจากโรคต่างๆ ด้วย  ซึ่งสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้หลอดเลือดมีปัญหาก็คือ 1. โรคเบาหวาน  2. โรคความดัน 3. โรคไขมันสูง 4. โรคหัวใจและ 5.การสูบบุหรี่ 

รู้จักโรคหลอดเลือดในสมอง