สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็กเกจ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เป็นโรคที่สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย สำหรับบางคน อาการอาจไม่ปรากฏให้เห็น ดังนั้น บางคนจึงติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัว ควรได้รับการตรวจสุขภาพเฉพาะทาง (ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) เพื่อการป้องกันและลดการถ่ายทอดเชื้อ และลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคแทรกซ้อน

มะเร็งทางเดินอาหาร

มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร เกิดขึ้นได้หลายบริเวณ ตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนัก ซึ่งจัดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและมีอัตราการเสียชีวิมากกว่ามะเร็งที่อวัยวะอื่นๆ

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่มีอัตราคร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งไม่มีสัญญาณเตือนระยะเริ่มแรก กว่าจะรู้ก็เป็นระยะที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ทำให้รักษาได้ยากและเสียชีวิตในที่สุด

นิ่วในถุงน้ำดี

เจ็บปวดของบาดแผลน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแบบเดิม ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นกว่า แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ทำให้หายเร็วกว่า อาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน้อยกว่า

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ปอดเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ โรคเลือด เบาหวาน โรคมะเร็ง ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

ตรวจอัลตร้าซาวด์

อัลตร้าซาวด์  (Ultrasound) คืออะไร?    จะดีแค่ไหนถ้าได้เห็นภาพเจ้าตัวน้อยชัดเจนก่อนที่จะออกมาลืมตาดูโลกภายนอก ชัดทุกรายละเอียดกับพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์

  • หน้าที่
  • 1
  • 2
  • 3