สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ร่วมงานกับเรา

 

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารสมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล รพ.เพชรเวช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ

โทร: 0-2718-1515 ต่อ 160,161-2

E-mail :  mail.petcharavejhospital.com

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. หัวหน้าแผนก OPD (ด่วน)

คุณสมบัติ :

- ชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ทำงานด้าน รพ.3ปีขึ้นไป

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาล ขึ้นไป

- มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถควบคุมจัดการบุคลากรในแผนกได้ดี

รายละเอียดงาน : ดูแลบริหารจัดการด้านบุคลากรในแผนกให้เพียงพอต่อการบริการผู้ป่วยที่มารับการรักษา รายงานต่อผู้บังคับบัญชา


1 อัตรา

2. หัวหน้าเภสัชกร (ด่วน)

คุณสมบัติ :

- ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีเภสัชกร ขึ้นไป มีประสบการณ์

- มีภาวะเป็นผู้นำสูง

รายละเอียดงาน :

ดูแลบริหารจัดการด้านบุคลากรในแผนก ให้ข้อมูลด้านยาแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษา


1 อัตรา

3. พยาบาล
(วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์)

หลายอัตรา

4. เภสัชกร
(มีประสบการณ์)

หลายอัตรา

5 .นักรังสีเทคนิค (4 ปี)
(วุฒิการศึกษา วทบ.รังสีเทคนิค)

หลายอัตรา

6. ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

หลายอัตรา

7. พนักงานผู้ช่วย (ด่วน)
(มีประสบการณ์)

หลายอัตรา

1. ธุรการ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

คุณสมบัติ :

- เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีความกระตือรือร้น ขยัน ตรงต่อเวลา

- ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี

รายละเอียดงาน :

- มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Word, Excel ได้คล่อง

- พิมพ์เอกสารคล่อง

- ประสานงานภายในบริษัท

- จัดเตรียมเอกสาร

**ยินดีรับพิจารณาผู้ไม่มีประสบการณ์**


6 อัตรา

2. การตลาด
(ประสบการณ์ 1 ปี เงินเดือน 15,000)

หลายอัตรา

3. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
(สามารถขึ้นเวรได้)

หลายอัตรา

4. ช่างอิเล็คทรอนิกส์ (ชาย)
(วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป)

หลายอัตรา

5. ช่างแอร์ (มีประสบการณ์)

หลายอัตรา

6. แม่บ้าน/พ่อบ้าน
คุณสมบัติ :

 - อายุไม่เกิน 50 ปี

 - สามารถขึ้นเวรได้