สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Services

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลเพชรเวช ปี 2556-57 จำนวน 21 แห่ง

เขตวัฒนา
สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม 02-3116541
33 เมดิกคลินิกเวชกรรม 02-2585099
เขตคลองเตย
คลินิเวชกรรมพระโขนง 48 02-3925310
กรุงเทพคลินิกแพทย์ สาขา 1 02-2581126
เขตบางกะปิ
บางกะปิคลินิกเวชกรรม 02-3775059
ภัทรคลินิกเวชกรรม 02-7185556
เขตราชเทวี
คลินิกเวชกรรมเพชรบุรี 10 02-2158543
เขตสวนหลวง
1202 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม 02-3223272
เขตประเวศ
คลินิกเสรีการแพทย์ 02-3226610
เขตบางนา
มหาสนคลินิกเวชกรรม 02-3990409
ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม 02-3987872
เขตบางซื่อ
บางซ่อนคลินิกเวชกรรม 02-5875524
เขตบางขุนเทียน
คลินิกพระราม 2 การแพทย์ 02-8940124-5
เขตคลองสามวา
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางชัน) 02-9193017
เขตยานนาวา
นครไทยคลินิกการแพทย์ 02-2118771
เขตลาดกระบัง
คลินิกเวชกรรมหมอไมตรี 02-7283152
จ.นนทบุรี
คลินิกหมอบางบัวทองเวชกรรม 02-5717641
จ.สมุทรปราการ
คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง 02-4631579
แพทย์ข้ามฟากคลินิก 02-702787-8
แพทย์แพรกษาคลินิก 02-7011041
ดวงแก้วคลินิกการแพทย์ 02-3122343